merlin® MAP:

Flexibilita, která šetří náklady!

merlin® MAP je určen pro připojovací místo stroje. Základní myšlenkou inteligentního konceptu je plně flexibilní přihlášení a odhlášení rádiového vysílače k libovolnému rádiovému přijímači, a tím k libovolnému stroji – a to bez dodatečného hardwaru.

Typický průběh
V jedné sdružené oblasti s rádiově řízenými stroji (např. s jeřábovým parkem) pracuje několik pracovníků obsluhy. Pomocí merlin® MAP se jednoduše a rychle přihlásíte se svými rádiovými vysílači na stroj, potřebný k vyřízení vaší pracovní zakázky. Následně stroj opět uvolněte. merlin® MAP tím zajišťuje prakticky neomezenou flexibilitu, ještě více komfortu a zřetelně nižší potřebu hardwaru – a pomáhá tím šetřit náklady!

Takhle jednoduché to je
Všechny stroje jsou vybaveny rádiovým přijímačem a modulem merlin® MAP, který je namontovaný v dobře dosažitelné poloze. Pro převzetí stroje obsluha přidrží svůj rádiový vysílač jednoduše u příslušného modulu merlin® MAP, a tím se přihlásí. Po ukončení pracovního postupu stroj opět uvolní.

Praktický příklad intralogistiky
2 rádiové vysílače pro 17 vozidel
Ve vozovém parku se 17 rádiově řízenými dopravními vozidly pracují současně maximálně 2 pracovníci obsluhy. V závislosti na požadavku se s vaším rádiovým vysílačem přes merlin® MAP přihlásíte k vozidlu, se kterým byste chtěli pracovat. Díky chytřejším technologiím tedy máte pouze se 2 rádiovými vysílači flexibilní přístup ke všem 17 vozidlům. Doposud bylo pro tuto konstelaci potřebných 17 kompletních rádiových systémů (= 17 přijímačů a 17 vysílačů). merlin® MAP tím otvírá nové perspektivy v oblasti hospodárnosti a komfortu!

Jdi zpět