radiomatic® photon 2CAM. Přepínání mezi dvěma kamerami.

radiomatic® photon pomocí videokamery umožňuje bezpečnou práci i v nepřehledných oblastech. Podle daného typu stroje, pracovního prostředí a úkolů může být použití druhé kamery užitečné a smysluplné. Přepínání kamer radiomatic® photon 2CAM je pro takové scénáře optimálním řešením.

  • V tomto konceptu se používají dvě kamery, které mohou být nainstalovány v různých polohách na stroji nebo v pracovním prostředí.
  • Obsluha může prostřednictvím spínače přepínat mezi oběma aktuálními kamerovými snímky a má tak kdykoliv přehled o velmi nepřehledných situacích při práci, bez nutnosti měnit stanoviště.
  • I v případě této varianty je možné jednoduché přepnutí na standardní zobrazení informací na displeji.
  • Přepínání kamer radiomatic® photon 2CAM je dostupné v různých provedeních: se dvěma standardními verzemi radiomatic® photon, dvěma mobilními verzemi (radiomatic® photon MCS) nebo v kombinací obou variant.

Jdi zpět