radiomatic® touch-to-activate. Ovládací prvky aktivujte jednoduše dotykem.

radiomatic® touch-to-activate. Ovládací prvky aktivujte jednoduše dotykem.

Zvláště náročné nebo nebezpečné pracovní operace moderních strojů lze provádět pouze tehdy, je-li obsluha přítomná a způsobilá. Právě pro takové speciální požadavky je optimální volbou radiomatic® touch-to-activate.

Inteligentní funkce je dokonalým spojením bezpečnosti a pohodlí a chrání před nezamýšlenými pohyby stroje. Pro aktivaci ovládacích prvků, a tím i příkazů k pohybu na stroji, se musí pracovník obsluhy v závislosti na provedení dotknout buď hlavního vypínače, nebo jednoho/obou ochranných oblouků. Aktivace tak provede přirozeným chováním při obsluze. V závislosti na provedení vysílače je aktivace přehledně znázorněna buď diodou LED, nebo barevným displejem.

radiomatic® touch-to-activate prostřednictvím hlavního vypínače.

radiomatic touch-to-activate prostřednictvím hlavního vypínače.

radiomatic® touch-to-activate prostřednictvím ochranného oblouku.

radiomatic touch-to-activate prostřednictvím ochranného oblouku.

Znázornění aktivace pomocí diody LED.

Znázornění aktivace pomocí diody LED.

Znázornění aktivace pomocí barevného displeje.

Znázornění aktivace pomocí barevného displeje.

 

Vaše výhody přehledně:

  • radiomatic® touch-to-activate chrání pracovníka obsluhy před nezamýšlenými pohyby stroje a zajišťuje správné vychýlení hlavního vypínače.
  • Aktivace je aktivní, dokud trvá dotyk. Jakmile pracovník obsluhy dotyk přeruší, všechny výstupní příkazy tohoto spínače se okamžitě zastaví. Spínač zůstane zablokován pro výstup příkazů, dokud jej pracovník obsluhy znovu neaktivuje.
  • Pracovník obsluhy nemusí pro aktivaci řídicích příkazů podržet stisknuté žádné tlačítko. To šetří sílu a práce je tak mnohem snazší.
  • radiomatic® touch-to-activate pracuje s nejmodernější senzorovou technologií a na rozdíl od mechanických součástí nepodléhá žádnému opotřebení.
  • To, které ovládací prvky a příkazy k pohybu budou prostřednictvím radiomatic® touch-to-activate aktivovány, lze nakonfigurovat podle přání zákazníka.
  • Při rychlém přehmátnutí prstů na hlavním vypínači zůstane aktivace zachována. Tím je zajištěno optimální pohodlí.
  • Důmyslná konstrukce umožňuje, aby funkce spolehlivě fungovala i ve vlhkém prostředí.

 

radiomatic® touch-to-activate se dodává samostatně ve verzi s hlavním vypínačem nebo ve verzi s ochranným obloukem. Bezpečnostní funkce HBC umožňuje dodatečnou ochranu pracovníka obsluhy během specifických pracovních situacích. Ohledně naší nabídky spínacích prvků s funkční bezpečností a také se všemi ostatními otázkami týkajícími se naší nové funkce vám rádi poradíme na telefonním čísle +49 7951 393-550 nebo na e-mailové adrese sales@radiomatic.com.

 

Jdi zpět