Hašení požáru z bezpečné vzdálenosti.

Univerzální pásové vozidlo s rádiovým ovládáním HBC usnadňuje hasební zásah a chrání záchranáře.

 

Při hašení požárů v obtížně přístupných oblastech jsou záchranáři vytaveni enormnímu nebezpečí. Nově vyvinuté speciální vozidlo First Attack firmy ITM z Ebersbergu (Německo) se přesně zde používá: Inovace se zakládá na obratném pásovém vozidle, které může svojí přizpůsobivostí terénu dokonce stoupat po schodech. V závislosti na oblasti použití lze vozidlo kombinovat s různými komponenty. „Možnosti sahají od vodního děla až po modul vysokotlakého ventilátoru“, vysvětluje jednatel ITM Torsten Müller. Díky výkonné přídavné hydraulice lze několika málo pohyby rukou připojit také hydraulická přídavná čerpadla, záchranné přístroje a mnohé další. First Attack je adekvátně k tomu vhodný kromě hasičských zásahů i jako odklizovací vozidlo nebo pro posouvání a vlečení.

 

„Rozhodující zlepšení v bezpečnosti“

Zvláštním bonusem First Attack je koncept ovládání. „Celé vozidlo a veškeré komponenty mohou být ovládány z bezpečné vzdálenosti rádiově přístrojem HBC“, vysvětluje Oliver Meister, Head of Marketing, „tím lze bez ohrožení zásahových sil proniknout i do obtížně přístupných nebo z důvodu teplotních poměrů nedostupných oblastí a ihned zahájit první hašení ohnisek požáru. Systém tím nabízí rozhodující zlepšení v přesnosti!“

 

Úzká harmonizace projektových partnerů

Projektování rádiového ovládání probíhalo v těsné spolupráci mezi produktovým managementem HBC a firmou ITM. „Aby bylo k dispozici dostatek místa pro potřebné ovládací prvky, padla volba na verzi rádiového systému FST 511 spectrum 2“, sděluje Oliver Meister. Tento tisíckrát ověřený produkt přesvědčuje svým prvotřídním výkonem, enormní odolností a téměř neomezenými možnostmi individuálního přizpůsobení.

 

Osvětlení čelní desky zajišťuje i ve tmě optimální viditelnost

V provedení pro firmu ITM je systém vybaven joysticky HBC pro citlivý výstup jízdních příkazů, několika kolébkovými spínači a dvěma otočnými spínači pro ovládání a předvolbu komponent vozidla. Ve tmě nebo v pracovním prostředí s omezenými světelnými poměry může obsluha kromě toho zapnout osvětlení čelní desky. Zvýšený komfort a větší bezpečnost zajišťuje pět LED zpětného hlášení na ovládacím panelu. „Informují zásahovou sílu o důležitých stavech stroje a o poruchách, jako například o tlaku oleje“, vysvětluje Oliver Meister, „obsluha tím může včas zareagovat, pokud by se vyskytla porucha.“

 

„Optimální splnění požadavků“

Bezdrátové rádiové ovládání se mezitím již u prvních systémů First-Attack používá a již se plně osvědčilo. Adekvátně k tomu je jednatel firmy ITM Torsten Müller zdá spokojený: „Spolupráce s firmou HBC-radiomatic fungovala bezchybně. Vedoucí projektu naše vysoké požadavky optimálně uspokojili!“

Jdi zpět