Železniční logistika: ContainerMover boduje s rádiovým ovládáním HBC.

„Celá překládka vyřízená v 5 minutách“

Přeprava zboží po železnici poskytuje celou řadu výhod: Spolehlivost, možnost plánování a bezpečnost činí kolejovou přepravu logisticky a ekonomicky atraktivní. Kromě toho tím lze snížit emise. Pro železniční přepravu jsou ovšem dosažitelná výhradně místa s kolejovým napojením. Jako zvláště ekonomické řešení se proto osvědčila kombinace železniční a nákladní přepravy zboží.

 

Promyšlená konstrukce

Aby tato kombinace mohla být v efektivní souhře, záleží na funkčním rozhraní mezi nákladním vagonem a nákladním vozidlem. Zde se používá horizontální překládací systém ContainerMover 3000® švýcarské firmy InnovaTrain. Vývojová novinka umožňuje rychlý přesun nejrůznějších standardních kontejnerů z nákladních vagonů na nákladní automobily. Zakládá se na zvedací a stranové posuvné konstrukci výrobce zařízení Neuweiler AG z Kreuzlingenu (Švýcarsko) a montuje se modulárně na šasi nákladního automobilu. Protikusem na nosném vozidle kontejnerů je adaptér vozidla. „Ten se pouze pokládá na nosné vozidlo kontejnerů a zajišťuje se čepem“, vysvětluje Pieter van den Bold, jednatel společnosti InnovaTrain, „Úpravy na vozidle nejsou potřebné.“

 

Osvědčený rádiový systém HBC v praxi

Rozhodující výhodou nového překládacího sytému je bezdrátové ovládání. Osoby, odpovědné za projekt u firem Neuweiler a InnovaTrain zde sází na osvědčený rádiový systém FST 727 eco od firmy HBC-radiomatic. „Ve speciálním provedení pro ContainerMover rádiový systém disponuje dvěma otočnými spínači a jednou ovládací pákou“, vysvětluje Alexander Hemming, vedoucí produktového managementu HBC, „pomocí obou spínačů může obsluha pohodlně předvolit požadovanou funkci, jakož i směr pohybu. Ovládací pákou pak může stroj ovládat přesné a bezpečně v souladu s těmito přednastaveními.“

 

Obsluha zůstává kdykoliv mobilní

V konkrétním praktickém příkladu je nákladní vůz pro přeložení kontejneru nejdříve pomocí kamery a dvou distančních laserů umístěn přesně paralelně k nákladnímu vagonu. Postup překládání z nákladního vagonu na nákladní automobil pak probíhá kompletně přes rádiový systém HBC. Řidič tak zůstává kdykoliv mobilní. Může zaujmout polohu s neustálým optimálním výhledem na stroj a na pracovní situaci a provést tak přeložení kontejneru bezpečně, přesně a časově úsporně. „Celý pracovní postup trvá s naší technologií a rádiovým ovládáním HBC maximálně 5 minut“, zdůrazňuje Pieter van den Bold, „to činí kombinaci železnice a nákladní dopravy v přepravě zboží do budoucna ještě ekonomičtější a efektivnější.“

Jdi zpět