Ochrana dat

Informace o ochraně údajů pro návštěvníky webové stránky www.hbc-radiomatic.com. Informační povinnosti k získávání údajů podle čl. 13,14,21 GDPR

Následně Vás informujeme o získávání a zpracovávání osobních údajů při používání naší webové stránky. Osobní údaje jsou údaje, které lze vztáhnout na nějakou osobu, jako např. jméno, adresy, telefon a e-mailová adresa, IP adresa, ale i uživatelské chování atd.

 

 1. Jméno a kontaktní údaje odpovědného místa podle čl. 4 odst. 7:

HBC-radiomatic GmbH

Haller Straße 45-53

74564 Crailsheim

Tel.: 07951 / 393-0

Fax: 07951 / 393-50

E-mail: info@radiomatic.com

 

 1. Kontaktní údaje osoby pověřené ochranou údajů odpovědného místa:

Naši osobu pověřenou ochranou údajů můžete kontaktovat poštou na:

Firma Schmid Datenschutz

Pan Torsten Schmid osobně

Am Berghain 5

73577 Ruppertshofen

 

Tel.: 07176 / 44 999 60

Fax: 07176 / 44 999 59

E-mailem: info@schmid-datenschutz.de

 

 1. Účely zpracovávání osobních údajů
  1. Zašlete-li nám zprávu e-mailem nebo prostřednictvím našeho kontaktního formuláře, Vámi sdělené údaje (příjmení, křestní jméno, firma, adresa, země, e-mail, telefonní číslo, zpráva) uložíme a použijeme ke zpracování Vaší zprávy a k navázání kontaktu s Vámi. (Právním základem k tomu je čl. 6 odst.1 písm. a a b). Z této souvislosti vyplývající údaje budou smazány, jakmile již není uložení potřebné, resp. se zpracování omezí, pokud existují zákonné povinnosti uchovávání.
  2. Při pouhém používání naší webové stránky – aniž byste nám sdělovali údaje – získáváme pouze osobní údaje, které sdělí Váš webový prohlížeč našim serverům. Získávání údajů je technicky potřebné k zobrazování webové stránky a rovněž k zaručení stability a bezpečnosti. Právním základem k tomu je čl. 6 odst.1 písm. f.
    
   Následující údaje jsou automaticky sdělovány při používání webové stránky:
   • Vaše IP adresa
   • Datum a čas vyvolání stránky (s rozdílem časového pásma oproti GMT)
   • Obsah požadavku (konkrétní webová stránka)
   • Stav přístupu / stavový kód HTTP
   • Vždy přenesené množství dat
   • Webová stránka, ze které přichází požadavek
   • Použitý webový prohlížeč s číslem verze a nastaveným jazykem
   • Operační systém a rovněž příp. použité rozhraní

    Doba uložení shromážděných údajů činí 30 dnů. Poté budou výše uvedené údaje smazány.
     
  3. Přihlásíte-li se prostřednictvím naší webové stránky k odběru e-mailového informačního buletinu nebo našeho zákaznického časopisu „inControl“, Vámi sdělené údaje (e-mailová adresa (povinný údaj, potřebný k doručování), příjmení, křestní jméno) uložíme a použijeme k zasílání informačního buletinu, resp. zákaznického časopisu. (Právním základem k tomu je čl. 6 odst.1 písm. a). V této souvislosti získané údaje budou smazány, jakmile odmítnete další používání, resp. odvoláte souhlas se zasíláním informačního buletinu nebo zákaznického časopisu.
    
   Souhlasy s odebíráním e-mailového informačního buletinu můžete kdykoliv odvolat tak, že nám své odvolání sdělíte písemně, telefonicky, e-mailem, resp. prostřednictvím odhlašovacího odkazu v e-mailovém informačním buletinu. Odvolání ohledně zákaznického časopisu „inControl“ nám můžete rovněž sdělit písemně, telefonicky nebo e-mailem.

  4. Zpracovávání údajů v rámci procesu žádosti o zaměstnání

   Na našich webových stránkách máte možnost se u nás ucházet online o zaměstnání. Při používání poskytnutých online formulářů nebo při zasílání Vaší žádosti e-mailem Vámi sdělené údaje (e-mailová adresa, příjmení, křestní jméno, adresa, telefonní číslo, nahrané podklady žádosti o zaměstnání) uložíme a použijeme k provedení procesu zpracování žádostí. (Právním základem k tomu je čl. 6 odst.1 písm. a). V této souvislosti získané údaje budou po dokončení procesu zpracování žádostí smazány, pokud jste nám neudělili souhlas s dlouhodobějším uložením (zaznamenání do poolu uchazečů). Pokud odmítnete používání svých údajů před ukončením procesu zpracovávání žádostí, budou tyto samozřejmě obratem smazány.
    
   Pro jednotné shromažďování a zpracovávání údajů uchazečů o zaměstnání na naší webové stránce používáme softwarový systém výrobce rexx systems GmbH, Süderstraße 75-79, 20097 Hamburg, který je námi pověřen prováděním této služby. Vaše údaje zaznamenané ve formulářích pro uchazeče o zaměstnání budou po Vašem souhlasu postoupeny ke zpracování poskytovateli služeb rexx systems GmbH a uloženy na jeho serverech. Vaše údaje budou námi použity výhradně pro výše uvedený účel za dodržení ustanovení o ochraně údajů GDPR. Námi pověřený poskytovatel služeb rexx systems GmbH nepředává Vaše osobní údaje třetí straně. Uzavřeli jsme se společností rexx systems GmbH smlouvu o zakázkovém zpracovávání kvůli splnění zadání nařízení EU o ochraně údajů podle čl. 28.

 

Prohlášení o ochraně údajů pro používání Google Analytics

Tato webová stránka používá Google Analytics, webovou analýzu společnosti Google Inc. („Google“). Google Analytics používá tzv. „cookies“, textové soubory, které se uloží na Vašem počítači a umožní analýzu Vašeho používání webové stránky. Souborem Cookie vygenerované informace o Vašem používání této webové stránky jsou zpravidla přenášeny na server Google v USA a tam ukládány. V případě aktivace anonymizace IP na této webové stránce bude Vaše IP adresa společností Google v rámci členských států Evropské unie nebo v jiných smluvních státech Dohody o Evropském hospodářském prostoru předtím zkrácena. Pouze ve výjimečných případech bude úplná IP adresa přenesena na server Google v USA a tam zkrácena. Z pověření provozovatele této webové stránky Google tyto informace použije k vyhodnocování vašeho používání webové stránky, sestavování reportů o aktivitách webové stránky a poskytování dalších služeb spojených s používáním webové stránky a používáním internetu provozovateli webové stránky. V rámci Google Analytics vaším prohlížečem sdělená IP adresa nebude společností Google spojována s jinými daty. Ukládání cookies můžete zabránit příslušným nastavením svého prohlížečového softwaru; upozorňujeme však na to, že v tomto případě nebudete případně moci používat veškeré funkce této webové stránky v plném rozsahu.

Kromě toho můžete sběru dat vygenerovaných prostřednictvím Cookie a vztahujících se k vašemu používání webové stránky (vč. vaší IP adresy) společností Google a rovněž zpracovávání těchto dat společností Google zamezit tím, že si stáhněte a nainstalujete Plugin prohlížeče dostupný na následujícím odkazu: (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de).
Alternativně ke stažení pluginu prohlížeče můžete dosazením cookie Opt-Out <a href=“javascript:gaOptout()“>Deaktivovat Google Analytics</a> zabránit budoucímu shromažďování Vašich údajů na naší webové stránce. Je-li Váš prohlížeč nakonfigurovaný tak, že se neprovádí ukládání cookies, musíte příp. po restartování prohlížeče cookie Opt-Out znovu dosadit.

Další informace o podmínkách používání a ochraně údajů naleznete na
https://www.google.com/analytics/terms/de.html
https://www.google.de/intl/de/policies/

Chceme Váš upozornit na to, že jsem na našich webových stránkách kód Google Analytics rozšířili o funkci „anonymizeIp“ pro zaručení takzvaného maskování IP (anonymizované shromažďování IP adres). Dále jsem se společností Google uzavřeli smlouvu o zakázkovém zpracovávání kvůli splnění zadání nařízení EU o ochraně údajů podle čl. 28.

 

Prohlášení o zpracovávání údajů pro používání YouTube v rozšířeném režimu ochrany údajů

K začleňování videí používáme poskytovatele YouTube. Videa byla přitom začleněna v rozšířeném režimu ochrany údajů. Jako většina webových stránek však i YouTube používá cookies ke shromažďování informací o návštěvnících její internetové stránky. YouTube je mimo jiné používá ke shromažďování statistik videí, k zabraňování podvodům a ke zlepšování optimálnosti pro uživatele. Také to vede k navazování spojení se sítí Google DoubleClick. Když spustíte video, mohlo by toto vyvolat další procesy zpracovávání dat. Na to nemáme žádný vliv.

Další informace o ochraně údajů u YouTube naleznete v jejich prohlášení o ochraně údajů: http://www.youtube.com/t/privacy_at_youtube

 

Prohlášení o ochraně údajů k používání Google Maps

Na této webové stránce se za účelem zobrazování map a vytváření příjezdových tras používá služba Google Maps, která je provozovaná společností Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Uživatel vyjadřuje používáním nabídky souhlas se zpracováváním údajů získaných o něm společností Google, jejími zástupci nebo třetími poskytovateli. Podmínky používání lze zjistit na stránkách poskytovatele. https://policies.google.com/privacy?hl=de

 

Cookies

Na různých místech našich webových stránek používáme takzvané cookies. To jsou malé textové soubory, které Váš webový prohlížeč uloží na Vašem počítači, resp. na Vašem mobilním zařízení. Cookies nám umožňují usnadnit Vám návštěvu našich webových stránek a přizpůsobit ji Vašim potřebám. Samozřejmě můžete používání, resp. ukládání cookies zabránit. Neakceptujete-li cookies, může to vést k omezením funkcí našich nabídek. Další informace o blokování cookies obdržíte u tvůrce příslušného prohlížeče. Následně naleznete příslušné informace pro nejběžnější desktopové prohlížeče:

 

Internet Explorer:

https://support.microsoft.com/de-de/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

 

Mozilla Firefox:

https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-informationen-websites-auf-ihrem-computer?redirectlocale=en-US&redirectslug=Cookies

 

Google Chrome:

https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=de

 

Safari:

https://support.apple.com/et-ee/guide/safari/sfri11471/mac

 

Opera:

http://blogs.opera.com/germany/2016/03/cookies-aktivieren-opera/

 

 1. Příjemci osobních údajů

V rámci firmy HBC-radiomatic GmbH obdrží Vaše osobní údaje ty obchodní oblasti, které je potřebují k plnění našich smluvních a zákonných povinností.

 

Částečně si pomáháme ve zpracovávání Vašich údajů prostřednictvím externích poskytovatelů služeb (např. poskytovatelé IT služeb, webhostingové firmy atd.). Ti byli námi pečlivě vybráni a pověřeni, jsou vázáni našimi pokyny a jsou námi pravidelně kontrolovány.

 

Dále mají veřejné instituce právo na předání údajů při existenci zákonné nebo úřední povinnosti.

 

Ostatní příjemci obdrží Vaše osobní údaje pouze tehdy, když jste s předáním aktivně souhlasili.

 

 1. Přenášení dat do třetích zemí

K přenášení dat do třetích zemí nedochází.

 

 1. Doba uložení údajů

Údaje vyplývající z navázání kontaktu (e-maily, údaje z kontaktních a poptávkových formulářů) budou smazány, jakmile již uložení není potřebné, nebo se zpracování omezí, pokud existují zákonné povinnosti uchovávání.

 

Údaje nám sdělené v rámci Vaší online, resp. e-mailové žádosti o zaměstnání budou po ukončení procesu zpracování žádostí v případě odřeknutí (odpadnutí účelové vazby) smazány, neodporuje-li smazání žádným zákonným lhůtám pro uchovávání. Podle §15 odst. 4 AGG (obecný zákon o rovném zacházení) uchováváme podklady žádostí o zaměstnání po dokončení zpracování žádostí po dobu 2 měsíců. Poté budou údaje uchazečů bezprostředně smazány.

 

Pokud jste nám udělili souhlas s dlouhodobějším uložením Vašich údajů uchazeče (např. při zaznamenání Vašich údajů do poolu uchazečů), budou údaje smazány nejpozději po uplynutí 24 měsíců.

 

Doba uložení automaticky sdělených údajů (viz bod 3 b.) činí 30 dnů. Poté budou údaje smazány.

 

 1. Vaše práva

Máte vůči nám následující práva ohledně Vás se týkajících osobních údajů:

 

 • Právo na informaci
 • Právo na opravu nebo smazání
 • Právo na omezení zpracovávání
 • Právo na odpor proti zpracovávání
 • Právo na přenositelnost údajů

 

V případě uplatnění svých práv se obraťte na:

 

HBC-radiomatic GmbH

Haller Straße 45-53

74564 Crailsheim

Tel.: 07951 / 393-0

Fax: 07951 / 393-50

E-mail: info@radiomatic.com

 

 1. Odpor nebo odvolání proti zpracovávání Vašich údajů

Pokud jste udělili souhlas se zpracováváním Vašich údajů, můžete jej kdykoliv odvolat. Takové odvolání ovlivní přípustnost zpracovávání Vašich osobních údajů poté, co jste je vůči nám vyslovili.

 

 

Opíráme-li zpracovávání Vašich osobních údajů o zvážení zájmů, můžete podat odpor proti zpracovávání. Tomu tak je, není-li zpracovávání zvláště potřebné k plnění smlouvy s Vámi, jako např. návštěva naší webové stránky. Při vykonání takového odporu prosíme o vyjasnění důvodů, proč bychom neměli Vaše osobní údaje zpracovávat tak, jak je námi prováděno. V případě Vašeho odůvodněného odporu prověříme stav věci a buď zpracovávání údajů zastavíme, resp. upravíme nebo Vám prokážeme naše nutné ochraně odporující důvody, kvůli nimž ve zpracovávání pokračujeme.

 

 

 

Samozřejmě můžete proti zpracovávání svých osobních údajů pro účely reklamy a analýzy dat kdykoliv odporovat. O svém odmítnutí reklamy nás můžete kdykoliv informovat na následujícím kontaktu:

  

HBC-radiomatic GmbH

Haller Straße 45-53

74564 Crailsheim

Tel.: 07951 / 393-0

Fax: 07951 / 393-50

E-mail: info@radiomatic.com

 

 

 1. Právo na stížnost

Máte právo stěžovat si u úřadu dohlížejícího na ochranu údajů na zpracovávání svých osobních údajů.

 

 1. Povinnost poskytování údajů

V rámci obchodního vztahu, ale i při navazování a vyřizování musíte poskytnout své osobní údaje, které jsou k tomu potřebné anebo k jejichž získání jsme ze zákona povinni. Bez jejich poskytnutí musíme uzavření smlouvy odmítnout. (právní riziko)

 

 1. Automatické hledání řešení včetně profilování

Automatické hledání řešení anebo profilování se u společnosti HBC-radiomatic GmbH neprovádí.