Předvolba kočky / zdvihacího mechanismu

Efektivita a bezpečnost pro jeřáby se 2 kočkami.

Předvolba kočky / zdvihacího mechanismu <p>Efektivita a bezpečnost pro jeřáby se 2 kočkami.</p>

Touto funkcí může obsluha u jeřábů se 2 kočkami zvolit jednotlivou kočku nebo spojit obě kočky pro paralelní režim.

Výhody pro vás:

  • Nedostačuje-li kapacita zdvihacího mechanismu pro břemeno, přivolá si jeřábník jednoduše rádiovým ovládáním podporu druhým zdvihacím mechanismem.
  • Neskladná břemena lze rovněž bezpečně přepravovat přivázáním na obě zdvihací ústrojí.

Předvolba spínačem / tlačítkem – takhle to funguje:

  • Požadované kočky / zdvihací ústrojí jsou zde zcela pohodlně voleny otočným spínačem nebo volicím tlačítkem.
  • Prostřednictvím polohy ovládacího prvku nebo pomocí kontrolek LED má přitom jeřábník neustále přehled, které kočky jsou právě vybrány.

Předvolba ovládací pákou – takhle to funguje:

  • Zde probíhá volba koček ovládací pákou.
  • Řidič jeřábu nejdříve aktivuje funkci „Volba kočky ovládací pákou“ na ovládání.
  • Funkce předvolby se nyní nachází na příčném směru ovládací páky zdvihacího zařízení.
  • Vychýlením této ovládací páky doleva nebo doprava provede volbu kočky.
  • Pro současné zvolení obou koček pustí ovládací páku do střední polohy.

Zpět na přehled