merlin® TUC (Transmitter User Card) – identifikace uživatele

Snadná a bezpečná organizace přístupových práv.

merlin<sup>®</sup> TUC (Transmitter User Card) – identifikace uživatele <p>Snadná a bezpečná organizace přístupových práv.</p>

merlin® TUC (Transmitter User Card) slouží jako klíč k zapnutí ovládání.

Výhody pro vás:

  • Ovládání – a tím i stroj – je spolehlivě a bezpečně chráněno před nepovolaným používáním.
  • Prostřednictvím individuální konfigurace karty může ovládání identifikovat uživatele a jednotlivé funkce – například zajíždění do uzavřených oblastí – pro určité pracovníky obsluhy uvolnit nebo zablokovat.
  • Ve spojení se zapisovačem dat HBC je kromě toho možný záznam, specifický pro obsluhu a přehledné vyhodnocení různých provozních režimů rádiového systému.

Funguje to takto:

  • Pro zapnutí drží obsluha svůj přístroj merlin® TUC u vysílače.
  • Řízení rozpozná obsluhu a uvolní příslušné funkce.

Zpět na přehled