Servisní koncepty HBC

Chytré technologie pro rychlý a snadný servis.

Servisní koncepty HBC
Chytré technologie pro rychlý a snadný servis.
radiomatic® iLOG
merlin®

radiomatic® iLOG. Servis bez prostojů.

radiomatic® iLOG je elektronický klíč, na kterém je mimo jiné uložena systémová adresa rádiového systému.

 

Výhody pro vás:

 • Při poškození vysílače může obsluha během okamžiku aktivovat náhradní vysílač.
 • Tím se redukují drahé doby prostojů.

 

Funguje to takto:

 • V případě potřeby se radiomatic® iLOG vyjme z originálního vysílače a zasune do náhradního vysílače.
 • Náhradní vysílač je ihned připraven k použití, originální vysílač je bezpečně deaktivován.

Technologií merlin®. Nejrychlejší servis pro zákazníky!

micron-M
 • Vysílač a přijímač nejsou pevně spárované
  = snadné držení vysílačů skladem.
 • Rychlá výměna poškozených vysílačů
  = servis v ten samý den.
 • Žádné drahé prostoje pro zákazníky.
 • Žádné doby oprav.
 • Minimální držení náhradních dílů skladem.
 • Úspora cenných opravářských kapacit.
merlin® iLOG

 

Vysílač merlin® standardně obsahuje ve výbavě merlin® iLOG. Elektronický klíč se musí s pomocí merlin® Receiver Master Card (RMC; součástí dodávky rádiového přijímače merlin®)před prvním uvedením vysílač merlin® do provozu naučit (viz návod k obsluze).

V případě servisu slouží merlin® iLOG k rychlé a pohodlné aktivaci náhradních vysílačů. Vsuňte jednoduše stávající merlin® iLOG do vašeho nového vysílače merlin® a jedeme.

Při ztrátě originálního merlin® iLOG si můžete přes náš prodej náhradních dílu objednat náhradní merlin® iLOG.

 

merlin® RMC

 

S merlin® RMC můžete rychle a snadno

 • přiřadit merlin® iLOG micron M přijímači merlin®.
 • každé přiřazení znovu uvolnit a libovolně často opakovat.
Naše nabídka náhradních dílů

 

Výrobek Objednací číslo
Ruční smyčka micron M AS007200
Nabíječka vč. síťového zdroje QC009A00
Napájecí síťová zdroj (2,1 A) nabíjecí proud a univerzální adaptér
EU / US / AUS / UK
PA006030

 

Objednávky náhradních dílů směrujte na spareparts@radiomatic.com.

Objednávky náhradních vysílačů směrujte na sales@radiomatic.com.

 

merlin® záruční podmínky

 

Zakoupením tohoto výrobku HBC jste se rozhodli pro vysokou kvalitu. Záruční lhůta činí 1 rok*, přičemž je směrodatné datum expedice.

Nároky na záruku z těchto záručních podmínek lze uplatnit přímo vůči HBC nebo vůči autorizovanému servisnímu partnerovi HBC. Místem záručního plnění je Crailsheim nebo sídlo servisního partnera HBC. Uplatnění nároků musí být vůči HBC nebo servisnímu partnerovi HBC učiněno písemně, s vylíčením vady a uvedením adresy a rovněž s podpisem a dokladem data výkonu během vykázané záruční lhůty. Jako doklad slouží originální dodací list výrobku. Zákonná práva na záruční plnění při věcných nedostatcích zůstávají těmito záručními podmínkami nedotčena.

Vyřízení záruky pro zákazníky HBC

Pokud váš vysílač micron M přece jen během záruční lhůty vypadne, kontaktujte písemně HBC s vylíčením vady. HBC vám obratem zašle nový náhradní vysílač micron M. Zajistěte zpětné zaslání vadného vysílače společnosti HBC. V případě záruky uznaném společností HBC obdržíte obratem dobropis na přepravní náklady.
 

*Pamatujte, že se zde jedná o produktově specifické a od Všeobecných záručních podmínek se odchylující poskytnutí záruky. Navíc nejsou nároky na záruku,

 • když byl vysílač otevřen;
 • souvisí-li vzniklá vada s tím, že zákazník nedodržel předpisy o zacházení, údržbě, péči a podmínkách použití nebo že byly škody způsobeny zjevně úmyslně nebo zjevně působením síly;
 • pokud byly rádiový systém, náhradní komponenty (náhradní vysílače, přijímače), náhradní díl, nástavbový díl a díl příslušenství předtím ve společností HBC písemně neuznaném provozu, zákazníkem samotným nebo servisním partnerem písemně neuznaným společností HBC opravovány, udržovány nebo ošetřovány, nezávisle na tom, zda s tím vzniklá vada souvisí;
 • jakmile byly použity společností HBC písemně neuvolněné náhradní díly, zvláště akumulátory jiných výrobců, anebo připevněny písemně neuvolněné vestavné nebo nástavbové díly anebo byl proveden jiný druh technické modifikace, který nebyl společností HBC výslovně písemně schválený, zvláště třetí stranou neautorizovanou společností HBC, nezávisle na tom, zda s tím vzniklá vada souvisí;
 • souvisí-li vzniklá vada s tím, že převládají fyzikálně odůvodněné nepříznivé podmínky, které rádiový provoz na příslušném místě použití dočasně nebo trvale ruší nebo
 • souvisí-li vzniklá vada s tím, že byla objednána pro místo použití nepřípustná specifikace, zvláště z regulačních důvodů nepřípustná specifikace
 • nachází-li se zadavatel kvůli splatnému závazku vůči HBC v prodlení.