Správa kmitočtů

Inteligentní technologie pro pohodlnou práci.

Správa kmitočtů
Inteligentní technologie pro pohodlnou práci.
Proč správa kmitočtů?
Částečně automatický postup
Plně automatický postup

V mnoha pracovních oblastech se v dnešní době současně používá velké množství rádiových ovládání současně – například na velkých staveništích nebo v průmyslových halách.

Takové situace jsou výzvou pro používání bezdrátových ovládání strojů. Současný provoz několika rádiových systémů na stejném rádiovém kanálu může vést ke konfliktům kmitočtů a v důsledku toho k automatickému vypnutí ovládání.

Při známém počtu uživatelů a rozdělení prostoru, např. v průmyslové hale, může být tento problém vyřešen cílenou koordinací používaných kmitočtů. Ty musí odpovídat prostorovým poměrům, které zohledňují dosahy a počet kanálů, které jsou k dispozici.

Pro pracovní situace s neznámým počtem uživatelů a prostorovým členěním, např. na velkých staveništích s neustálým střídáním používání mobilních strojů, nabízí firma HBC-radiomatic inteligentní postup správy kmitočtů.

radiomatic® AFS (Automatic Frequency Selection)

radiomatic® AFS znamená Automatic Frequency Selection.

Výhody pro vás:

 • Pro změnu kmitočtu musí obsluha vysílač pouze krátce zapnout a vypnout. Rádiový systém pak vyhledá volný kanál.
 • Postup je tak rychlou a velmi pohodlnou pomůckou.

Funguje to takto:

 • Při zapnutí vysílače systém kontroluje, zda je naposled použitý rádiový kanál volný.
 • V případě obsazení přejde rádiový systém automaticky na jiný volný rádiový kanál.
 • Pokud by později došlo ke konfliktu kmitočtů, obsluha vysílač jednoduše krátce vypne a opět zapne.
 • radiomatic® AFS ihned znovu vyhledá volný rádiový kanál.
Technologie 2,4 GHz

Technologie 2,4 GHz nabízí plně automatickou správu kmitočtů.

Výhody pro vás:

 • Manuální koordinace kmitočtů s dalšími rádiovými uživateli není potřebná.
 • Obsluha může kdykoliv bez přerušení pracovat v rádiově technicky „úzkých“ pracovních prostorech. To šetří cenný čas.
 • Technologie je schválena téměř po celém světě. To usnadňuje držení skladových zásob, protože místo různých vysokofrekvenčních modulů, specifických pro danou zemi, lze v mnoha případech používat jeden modul 2,4 GHz.
 • Technologie 2,4 GHz je v zemích, kde jsou schváleny rádiové systémy HBC, obecně bez povinnosti ohlášení a poplatku. To šetří náklady a práci.

Funguje to takto:

 • Správa kmitočtů je již v rádiovém systému integrována a pracuje plně automaticky.
DECT

DECT znamená Digital Enhanced Cordless Telecommunications a nabízí plně automatickou správu kmitočtů.

Výhody pro vás:

 • Manuální koordinace kmitočtů s dalšími rádiovými uživateli není potřebná.
 • Obsluha může kdykoliv bez přerušení pracovat v rádiově technicky „úzkých“ pracovních prostorech. To šetří cenný čas.

Funguje to takto:

 • Technologie pracuje ve výhradním kmitočtovém pásmu 1880 – 1900 MHz.
 • Správa kmitočtů probíhá plně automaticky.
radiomatic® AFM

radiomatic® AFM znamená Automatic Frequency Management, celosvětově první Automatic Frequency Management od firmy HBC-radiomatic.

Výhody pro vás:

 • Manuální koordinace kmitočtů s dalšími rádiovými uživateli není potřebná.
 • Obsluha může tímto výkonným postupem kdykoliv bez přerušení pracovat ve zvláště velkých dosazích

Funguje to takto:

 • Pomocí inovační technologie systém stále zjišťuje volné rádiové kanály.
 • Když je momentálně používaný rádiový kanál obsazen jiným rádiovým systémem, přelaďuje funkce ve zlomcích ­sekundy automaticky na volný rádiový kanál.