Technologie Li-Ion.

Prvotřídní výkon.

Technologie Li-Ion.
Prvotřídní výkon.
Výhody

Výměnné lithium-Iontové akumulátory HBC-radiomatic zajišťují prvotřídní výkon. Jsou v poměru ke své uložené hustotě energie zvláště lehké, enormně zatížitelné a velmi dlouho použitelné. Kromě toho nabízí zřetelně vyšší výkon a lze je rychleji nabít než starší typy akumulátorů.

Kapacita akumulátorů & nabíjecí cykly

Kapacita akumulátoru (= množství možného uložení elektrického náboje) a nabití akumulátoru
(= skutečně uložený elektrický náboj) závisí na stáří akumulátoru a teplotě prostředí. Při teplotách pod -20 °C a přes +70 °C je k dispozici menší kapacita.

Naše výměnné lithium-iontové akumulátory pracují v nabíjecích cyklech. Nabíjecí cyklus je ukončen tehdy, když je spotřebována kompletní nabitá energie, která odpovídá 100 % kapacity akumulátoru. Podobně jako u smartphonu je nabíjecí cyklus zřídka dokončen najednou, ale postupně. Nabíjecí cyklus se nepřeruší ani průběžným nabíjením akumulátoru.

Příklad: Obsluha spotřebuje za pracovní den množství náboje, odpovídající 65 % kapacity akumulátoru. Následně akumulátor opět nabije. Další pracovní den spotřebuje množství náboje, odpovídající 35 % kapacity akumulátoru. Tím se nabíjecí cyklus dokončí.

Při správném zacházení mohou akumulátory Li-Ion dosáhnout kolem 500 nabíjecích cyklů. I poté je akumulátor s mírně sníženou kapacitou zpravidla ještě dobře použitelný.

Nabíjení Li-Ion akumulátorů

Důležité pokyny pro bezpečné nabíjení Li-Ion akumulátorů:

 • Akumulátor nabíjejte výhradně v příslušné nabíječce HBC.
 • Akumulátor nabíjejte při teplotě prostředí 0 – 45 °C.
 • Akumulátor kompletně nabíjejte zásadně před uvedením do provozu. Tak zajistíte, že akumulátor bude mít při uvedení do provozu plnou kapacitu.
 • Vyjměte před nabíjením přístroje s integrovaným akumulátorem z přenosných tašek a ochranných pouzder pro zamezení přehřátí.
Skladování

Při uchování vašich výměnných Li-Ion akumulátorů je nutné dbát na důležité body.

 • Akumulátor kompletně nabíjejte zásadně před uvedením do provozu. Tak zajistíte, že akumulátor bude mít při uvedení do provozu plnou kapacitu.
 • Pro skladování Li-Ion akumulátorů je ideální nabití akumulátoru 30 – 50 %. Při prázdném akumulátoru dosáhnete tohoto nabití po době nabíjení asi 1 hod.
 • Li-Ion akumulátory ztrácí po delší době skladování kapacitu, kterou nelze obnovit.
 • Nabíjejte proto LI-Ion akumulátory nejpozději pro 3 měsících doby skladování.
Tipy pro používání akumulátoru

Li-Ion akumulátory firmy HBC-radiomatic přesvědčují svým výkonem a svou dlouhou životností. Abyste mohli z těchto výhod profitovat co nejdéle, sestavili jsme seznam některých důležitých upozornění:

 • Dbejte na specifické teplotní rozsahy pro užívání, nabíjení a skladování vašich LI-Ion akumulátorů. Užívání, nabíjení a skladování při extrémních teplotách mimo specifikované hodnoty může ohrozit kapacitu akumulátorů.
 • Nabíjejte své Li-Ion akumulátory včas a vyvarujte se kompletního vybití vašich akumulátorů. Hlubokému vybití u našich Li-Ion akumulátorů brání inteligentní ochranné vypínání.
 • Nikdy neskladujte vaše Li-Ion akumulátory ve vybitém stavu. Pro skladování Li-Ion akumulátorů je ideální nabití akumulátoru 30 – 50 %. Při prázdném akumulátoru dosáhnete tohoto nabití po době nabíjení asi 1 hod.
Přeprava

Řiďte se právními předpisy pro přepravu a zasílání Li-Ion akumulátorů, platnými ve vaší zemi. Z výroby zasíláme všechny akumulátory HBC s technologií Li-Ion v příslušném balení se všemi potřebnými dokumenty a bezpečnostními pokyny.

Likvidace

Všechny nabíjecí akumulátory nabízí omezený počet nabíjecích cyklů. Pro ekologickou likvidaci Li-Ion akumulátorů bezpodmínečně dodržujte předpisy, platné ve vaší zemi! Likvidaci za vás ochotně převezme váš kontaktní partner HBC. Obraťte se na nás, dohodneme s vámi postup.