Oikeudelliset viitteet.

HBC-akkujen hävitystä koskevat ohjeet.

HBC-akkujen hävitystä koskevat ohjeet

 

 

Yliviivattua roskakoria” kuvaava symboli tarkoittaa, että merkityt tuotteet on lain mukaan erotettava lajittelemattomasta jätteestä ja jatkokäsiteltävä erikseen.

Hävittäminen talousjätteen mukana, kuten esimerkiksi kaatopaikkajätteenä tai sekajätteenä, on kielletty.

Vältä lajitteluvirheitä käyttämällä erityisiä keräys- tai palautuspaikkoja.

HBC-yhteyshenkilö voi suorittaa hävittämisen puolestasi.

 

Vältä yleisten tilojen sotkemista hävittämällä akut ja paristot oikein sen sijaan, että ne jäisivät lojumaan.

 

Paristot ja akut voivat sisältää vaarallisia kemikaaleja, jotka kuormittavat ympäristöä ja aiheuttavat vaaraa ihmisten ja eläinten terveydelle.

Erityisesti litiumia sisältävien akkujen ja paristojen käsittelyssä on oltava varovainen, koska ne voivat väärin käsiteltyinä syttyä herkästi ja aiheuttaa tulipalon.

 

Sähkölaitteiden sisällä olevat ja häiriöttömästi irrotettavat paristot ja akut on hävitettävä erillään sähkölaitteesta.