Rautatielogistiikka: ContainerMover HBC -radio-ohjauksella.

„Koko käsittely on valmis 5 minuutissa“

Tavaroiden kuljettaminen rautateillä on houkutteleva vaihtoehto sekä logistiikan että tehokkuuden näkökulmasta. Sen lisäksi päästöt ovat vähäiset. Junalla kuitenkin pääsee vain rautatiejärjestelmään kytkettyihin sijainteihin. Siksi junien ja kuorma-autotavaraliikenteen yhdistelmä on osoittautunut erityisen kustannustehokkaaksi ratkaisuksi.

 

Pitkälle kehitetty järjestelmä

Jotta yhdistelmä toimisi tehokkaasti, junan ja kuorma-auton välinen toimiva rajapinta on ratkaisevan tärkeä. Tämä on lähtökohta Sveitsiläisen InnovaTrain-yrityksen ContainerMover 3000® -ohjausjärjestelmässä. Innovaatio mahdollistaa monien erilaisten standardivaihtosäiliöiden nopean kuljettamisen junasta kuorma-autoon. Se perustuu Kreuzlingenista (Sveitsi) tulevan Neuweiler AG -koneenvalmistajan suunnittelemaan nosto- ja vaakasuuntaiseen siirtämisrakenteeseen ja se asennetaan modulaarisesti kuorma-auton alustaan. Konttivaunussa vastaava osa on vaunusovitin. "Tämä sovitin on yksinkertaisesti asetettu konttivaunuun ja se kiinnitetään tappien avulla", kertoo InnovaTrainin toimitusjohtaja Pieter van den Bold. "Vaunuja ei tarvitse muokata."

 

Luotettava HBC-radiojärjestelmä

Uuden käsittelyjärjestelmän ratkaiseva etu on langaton ohjaus. Neuweilerin ja InnovaTrainin projektipäälliköt valitsivat HBC:n tunnetun FST 727 eco -järjestelmän. "ContainerMoveriin räätälöidyssä versiossa lähettimessä on kaksi pyörökytkintä ja ohjaussauva", sanoo HBC:n tuotehallinnan johtaja Alexander Hemming. "Kahden pyörökytkimen avulla käyttäjä valitsee vaaditun toiminnon ja liikesuunnan. Ohjausvipua käytetään sen jälkeen koneen ohjaamiseen tarkasti ja turvallisesti vastaavalla asetuksella."

 

Operaattori pysyy liikkeessä

Tässä erityisessä konttienkäsittelytapauksessa kuorma-auto sijoitetaan kohtisuoraan ratavaunun kanssa kameran ja kahden etäisyyslaserin avulla. Siirtäminen rautatievaunusta kuorma-autoon suoritetaan tämän jälkeen kokonaan HBC-radiojärjestelmällä, minkä ansiosta käyttäjä voi liikkua vapaasti koko toimenpiteen ajan. Käyttäjä voi valita sijainnin josta on optimaalinen näkymä työtilanteesta ja siirtää säiliön turvallisesti ja tarkasti – menettämättä aikaa. "Uuden teknologian ja HBC -radio-ohjauksen ansiosta koko käsittely on valmis 5 minuutissa", Pieter van den Bold korostaa. "Näin rahtijunien ja kuorma-autojen yhdistelmä tehostuu ja houkuttaa tulevaisuudessa entisestään."

Go back