focus E. Optimaalinen radiokäyttö suojatuilta työalueilta.

Erityisissä käyttötilanteissa voi olla tarpeen, että käyttäjä ohjaa konetta fyysisesti erotetulta alueelta – esimerkiksi silloin, kun hän on ohjaamossa. Tällainen fyysinen erottaminen voi heikentää radiosignaalin kulkua. focus E mahdollistaa optimaalisen radioyhteyden.

  • Ulkoinen radiomoduuli asennetaan alas laskettuna antennina suojatun työalueen ulkopuolelle – eli hytin tai valvomon ulkopuolelle – parhaaseen mahdolliseen paikkaan radiovastaanottimeen ja se liitetään ulkoiseen jännitteensyöttöön.
  • Käyttäjä yhdistää oman radiolähettimensä moduuliin johdon avulla.
  • focus E lähettää ohjauskomennon radiovastaanottimeen ja ohittaa siten ohjaamon tai valvomon suojausvaikutuksen yksinkertaisella tavalla.

Go back