Verklaring inzake gegevensbescherming

Verplichting tot het verstrekken van informatie over het verzamelen van gegevens overeenkomstig artikel 13, 14, 21 AVG

Hieronder informeren wij u over het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens bij het gebruik van onze website. Persoonsgegevens zijn gegevens die met een persoon in verband kunnen worden gebracht, zoals naam, adres, telefoon- en e-mailadres, IP-adres, maar ook gebruikersgedrag, etc.

 

Naam en contactgegevens van de verantwoordelijke instantie overeenkomstig artikel 4, alinea 7:

HBC-radiomatic Benelux BV
Droogdokkeneiland 31
5026 SP Tilburg

Tel.: +31 (0) 13 3035050
E-mail: info@hbc-benelux.com

 

Contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming van de verantwoordelijke instantie:

U kunt onze functionaris voor gegevensbescherming per post bereiken:

Firma Schmid Datenschutz
Dhr.Torsten Schmid persönlich
Am Berghain 5
73577 Ruppertshofen

Tel.: 07176 / 44 999 60
Fax: 07176 / 44 999 59
Per e-mail: info@schmid-datenschutz.de

 

Doelstellingen van de verwerking van persoonsgegevens

Als u ons een bericht per e-mail of via ons contactformulier stuurt, worden de door u verstrekte gegevens (naam, voornaam, bedrijf, adres, land, e-mail, telefoonnummer, bericht) door ons opgeslagen en gebruikt om uw bericht te verwerken en contact met u op te nemen. (De rechtsgrondslag hiervoor is artikel 6, alinea 1 lid a en b). De in dit verband ontstane gegevens worden gewist zodra opslag niet meer nodig is of de verwerking wordt beperkt als er wettelijke verplichtingen betreffende het bewaren bestaan.

Als u onze website eenvoudigweg gebruikt - zonder informatie aan ons door te geven - verzamelen wij alleen de persoonlijke gegevens die uw webbrowser aan onze servers doorgeeft. Het verzamelen van gegevens is technisch noodzakelijk om de website aan u te tonen en om de stabiliteit en veiligheid te garanderen. De rechtsgrondslag hiervoor is artikel 6, alinea 1, lid f.

De volgende gegevens worden bij het gebruik van de website automatisch doorgegeven:

 • Uw IP-adres
 • Datum en tijd van het ophalen van de pagina's (met tijdzoneverschil met GMT)
 • Inhoud van de aanvraag (specifieke website)
 • Toegangsstatus / HTTP-statuscode
 • Aantal overgedragen gegevens
 • Website, waar de aanvraag vandaan komt
 • Gebruikte webbrowser met versienummer en ingestelde taal
 • Besturingssysteem en, indien van toepassing, gebruikte interface

Het bewaartermijn van de geregistreerde gegevens is 30 dagen. Daarna worden de betreffende vermelde gegevens gewist.

Als u zich via onze website abonneert op onze e-mailnieuwsbrief of ons klantenmagazine "inControl", worden de door u verstrekte gegevens (e-mailadres (verplicht, noodzakelijk voor de levering), achternaam, voornaam) door ons opgeslagen en gebruikt om de nieuwsbrief of het klantenmagazine te versturen. (De rechtsgrondslag hiervoor is artikel 6, alinea 1, lid a.) De in dit kader verzamelde gegevens zullen worden verwijderd zodra u bezwaar maakt tegen het verdere gebruik ervan of uw toestemming voor het ontvangen van de nieuwsbrief of het klantenmagazine intrekt.

U kunt uw toestemming voor het ontvangen van de e-mailnieuwsbrief te allen tijde herroepen door ons uw herroeping schriftelijk, telefonisch, per e-mail of via de afmeldlink in de e-mailnieuwsbrief te sturen. U kunt ons ook een schriftelijke, telefonische of e-mail herroeping sturen met betrekking tot het klantenmagazine "inControl".


Gegevensverwerking in het kader van de sollicitatieprocedure

Op onze websites heeft u de mogelijkheid om online te solliciteren. Wanneer u gebruik maakt van de door u verstrekte onlineformulieren of uw sollicitatie per e-mail indient, worden de door u verstrekte gegevens (e-mailadres, achternaam, voornaam, adres, telefoonnummer, geüploade sollicitatiedocumenten, etc.) door ons opgeslagen en gebruikt om de sollicitatieprocedure uit te voeren. (De rechtsgrondslag hiervoor is artikel 6, alinea 1, lid a.) De in dit kader verzamelde gegevens worden na voltooiing van de sollicitatieprocedure verwijderd, tenzij u ons toestemming hebt gegeven voor bewaren op langere termijn (opname in de sollicitatiepool). Als u bezwaar maakt tegen het verdere gebruik van uw gegevens voor het einde van de sollicitatieprocedure, worden deze uiteraard onmiddellijk verwijderd.

Wij gebruiken een softwaresysteem van de fabrikant rexx systems GmbH, Süderstraße 75-79, 20097 Hamburg voor de uniforme verzameling en verwerking van gegevens van sollicitanten op onze website. Dit bedrijf heeft van ons de opdracht gekregen om deze service te verlenen. Uw in de sollicitatieformulieren ingevoerde gegevens worden na uw toestemming voor de verwerking aan de dienstverlener rexx systems GmbH doorgegeven en na uw toestemming op hun servers opgeslagen. Uw gegevens worden door ons uitsluitend gebruikt voor het bovengenoemde doel in overeenstemming met de bepalingen inzake gegevensbescherming van de AVG. Onze dienstverlener rexx systems GmbH geeft uw persoonlijke gegevens niet aan derden door. Wij hebben met rexx systems GmbH een overeenkomst gesloten voor de verwerking van opdrachten, om volledig te voldoen aan de vereisten van de EU-basisverordening inzake gegevensbescherming conform art. 28.


Privacyverklaring voor het gebruik van Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics gebruikt zog. "cookies", tekstbestanden, die op uw computer worden opgeslagen en die een gebruiksanalyse van het gebruik van de website hierdoor mogelijk maken. De door de cookie gegenereerde informatie over het gebruik van deze website, wordt in principe verzonden naar een server van Google in de USA en aldaar opgeslagen. Bij activering van de IP-anonimisering op deze website, wordt uw IP-adres door Google echter binnen de lidstaten van de Europese Unie of een andere staat die partij is van de Europese Economische Ruimte eerst ingekort. Uitsluitend in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de USA verzonden en aldaar ingekort. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit samen te stellen en om andere diensten met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik aan de exploitant van de website te leveren. De in het kader van Google Analytics door uw browser verzonden IP-adres wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google. U kunt de opslag van Cookies door een overeenkomstige instelling in uw browsersoftware verhinderen; wij wijzen u er echter op dat u in dit geval wellicht niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken.

U kunt ook voorkomen dat Google de door de cookie gegenereerde gegevens over uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) verzamelt en dat Google deze gegevens verwerkt door op de volgende link te klikken: (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl) beschikbare browserplug-in te downloaden en te installeren.

Als alternatief voor het downloaden van de browserplug-in kunt u de toekomstige verzameling van uw gegevens op onze website uitschakelen door een opt-out cookie Google Analytics in te stellen. Als uw browser zo is geconfigureerd dat er geen cookies worden opgeslagen, kan het zijn dat u de opt-out cookie opnieuw moet instellen nadat u de browser opnieuw hebt opgestart.

Nadere informatie over de gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid vindt u onder

https://www.google.com/analytics/terms/de.html
https://www.google.de/intl/de/policies/

Wij wijzen erop dat wij de Google Analytics code op onze webpagina's hebben uitgebreid met de functie "anonymizeIp" om de zogenaamde IP-masking (het anoniem verzamelen van IP-adressen) te garanderen. Daarnaast hebben wij met Google een overeenkomst gesloten voor de verwerking van opdrachten, om volledig te voldoen aan de vereisten van de EU-basisverordening inzake gegevensbescherming conform art. 28.

 

Privacyverklaring voor het gebruik van YouTube in de uitgebreide privacy-modus

Voor de integratie van video's gebruiken we de provider YouTube. De video's zijn ingebed in een geavanceerde privacy-modus. Zoals de meeste websites gebruikt YouTube cookies om informatie te verzamelen over bezoekers van zijn website. YouTube gebruikt deze informatie onder andere om videostatistieken te verzamelen, fraude te voorkomen en de bruikbaarheid te verbeteren. Dit leidt ook tot een verbinding met het Google DoubleClick netwerk. Wanneer u de video start, kan dit de verdere gegevensverwerking in gang zetten. Daar hebben we geen invloed op.

Overige informatie betreffende het privacybeleid van YouTube vindt u in de privacyverklaring onder:

http://www.youtube.com/t/privacy_at_youtube


Privacyverklaring voor het gebruik van Google Maps
Op deze website wordt voor het weergeven van kaarten en het aangeven van routes de dienst Google Maps gebruikt die wordt beheerd door Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS. Door gebruik te maken van het aanbod gaat de gebruiker akkoord met de verwerking van de over hem verzamelde gegevens door Google, haar vertegenwoordigers of derden. De gebruiksvoorwaarden zijn te vinden op de website van de aanbieder. https://policies.google.com/privacy?hl=de

Cookies
Wij gebruiken op verschillende plaatsen op onze websites zogenaamde cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die uw webbrowser opslaat op uw computer of mobiele apparaat. Cookies stellen ons in staat om het u gemakkelijker te maken onze websites te bezoeken en ze aan te passen aan uw behoeften. Uiteraard kunt u het gebruik of de opslag van cookies voorkomen. Als u echter geen cookies accepteert, kan dit leiden tot functionele beperkingen van onze aanbiedingen. Meer informatie over het blokkeren van cookies kunt u verkrijgen bij de fabrikant van uw browser. Hieronder vindt u informatie voor de meest gebruikte desktop browsers:

Internet Explorer:
https://support.microsoft.com/de-de/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Mozilla Firefox:
https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-informationen-websites-auf-ihrem-computer?redirectlocale=en-US&redirectslug=Cookies

Google Chrome: 
https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=nl

Safari:
https://support.apple.com/et-ee/guide/safari/sfri11471/mac

Opera:
http://blogs.opera.com/germany/2016/03/cookies-aktivieren-opera/


Ontvanger van persoonsgegevens

Binnen de onderneming HBC-radiomatic GmbH ontvangen de betreffende bedrijfsonderdelen uw persoonlijke gegevens die zij nodig hebben om aan onze contractuele en wettelijke verplichtingen te voldoen.

In sommige gevallen maken wij voor de verwerking van uw gegevens gebruik van externe dienstverleners (bijv. IT-dienstverleners, webhosts, etc.). Deze zijn door ons zorgvuldig geselecteerd en in opdracht gekregen, zijn gebonden aan onze instructies en worden regelmatig door ons gecontroleerd.

Bovendien hebben overheidsinstanties het recht om gegevens op te vragen als er een wettelijke of officiële verplichting bestaat.

Overige ontvangers ontvangen uw persoonlijke gegevens alleen als u actief heeft ingestemd met de overdracht ervan.


Verstrekking van gegevens aan derde landen
Er vindt geen gegevensoverdracht naar derde landen plaats.


Duur van de gegevensopslag
De gegevens die worden verzameld wanneer u contact met ons opneemt (e-mails, informatie uit contact- en aanvraagformulieren) zullen worden verwijderd zodra de opslag niet langer nodig is, of de verwerking zal worden beperkt als er wettelijke opslagverplichtingen zijn.

De gegevens die in het kader van uw online of e-mail sollicitatie aan ons worden doorgegeven, worden na afloop van de sollicitatieprocedure verwijderd in geval van een afwijzing (stopzetting van het doel), mits de verwijdering niet in strijd is met de wettelijke bewaartermijnen. Volgens §15 alinea 4 AGG (Duitse algemene wet op gelijke behandeling) bewaren wij de sollicitatiedocumenten gedurende 2 maanden na afloop van de aanvraagprocedure. Daarna worden de betreffende sollicitatiegegevens gewist.

Als u ons toestemming heeft gegeven om uw gegevens van de sollicitant voor een langere periode op te slaan (bijvoorbeeld door uw gegevens op te nemen in een sollicitatiepool), worden de gegevens uiterlijk na 24 maanden verwijderd.

De bewaartermijn van automatisch verstrekte gegevens (zie punt 3 b.) is 30 dagen. Daarna worden de gegevens gewist.


Uw rechten
U heeft de volgende rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens:

 • Recht op inlichtingen
 • Recht op correctie of verwijdering van gegevens
 • Recht op beperking van de verwerking
 • Recht om bezwaar te maken tegen de verwerking
 • Recht op gegevensoverdracht

Neem contact met ons op om uw rechten te doen gelden:

HBC-radiomatic GmbH
Haller Straße 45-53
74564 Crailsheim

Tel.: 07951 / 393-0
Fax: 07951 / 393-50
E-Mail: info@radiomatic.com


Bezwaar of herroeping tegen de verwerking van uw gegevens
Als u toestemming heeft gegeven voor de verwerking van uw gegevens, kunt u deze te allen tijde intrekken. Een dergelijke herroeping beïnvloedt de toelaatbaarheid van de verwerking van uw persoonsgegevens nadat u deze aan ons hebt verstrekt.

Voor zover wij de verwerking van uw persoonsgegevens baseren op een belangenafweging, kunt u bezwaar maken tegen de verwerking. Dit is met name het geval als de verwerking niet noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, bijvoorbeeld om onze website te bezoeken. In het geval van een dergelijk bezwaar vragen wij u uit te leggen waarom wij uw persoonsgegevens niet op dezelfde manier zouden moeten verwerken als wij hebben gedaan. In het geval van uw gerechtvaardigde bezwaar zullen wij de feiten onderzoeken en de verwerking van de gegevens stopzetten of aanpassen of onze dwingende redenen aanvoeren die bescherming verdienen en op basis waarvan wij de verwerking zullen voortzetten.

Uiteraard kunt u zich te allen tijde verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor reclame- en data-analyse doeleinden. U kunt ons informeren over uw bezwaar tegen reclame onder de volgende contactgegevens:


HBC-radiomatic GmbH
Haller Straße 45-53
74564 Crailsheim

Tel.: 07951 / 393-0
Fax: 07951 / 393-50
E-Mail: info@radiomatic.com


Recht op bezwaar maken
U heeft het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming over de verwerking van uw persoonsgegevens door ons.


Verplichting om gegevens te verstrekken
In het kader van een zakelijke relatie, maar ook tijdens de initiatie en afhandeling, dient u de persoonsgegevens ter beschikking te stellen die hiervoor noodzakelijk zijn en/of voor het verzamelen waarvan wij wettelijk verplicht zijn. Zonder deze beschikbaarheidsstelling, zullen wij weigeren om een contract te sluiten. (Juridisch risico)


Automatische besluitvorming inclusief profiling
Automatische besluitvorming en/of profiling vindt niet plaats bij HBC-radiomatic GmbH.