Juridische informatie.

Instructies voor het verwijderen van HBC-batterijen.

Juridische informatie

 

 

Het symbool van de „doorgestreepte vuilnisbak“ betekent dat u wettelijk verplicht bent de gemarkeerde producten naar een verzamelpunt te brengen dat gescheiden is van ongesorteerd stedelijk afval.

Verwijdering via het huishoudelijk afval, zoals het restafval of het PMD, is verboden.

Voorkom dat afval verkeerd terechtkomt door het op de juiste manier af te geven bij speciale verzamelplaatsen en afgiftepunten.

Uw HBC-contactpersoon zal de verwijdering graag voor u regelen.

 

Vermijd vervuiling van openbare ruimten door batterijen op de juiste manier te verwijderen in plaats van ze achteloos te laten rondslingeren.

 

Batterijen kunnen gevaarlijke chemische stoffen bevatten die zowel het milieu vervuilen als de gezondheid van mens en dier in gevaar brengen.

Bijzondere voorzichtigheid is geboden bij het hanteren van lithiumhoudende batterijen. Deze kunnen bovendien gemakkelijk ontbranden en brand veroorzaken als er niet op de juiste manier mee wordt omgegaan.

 

Batterijen en accu's die in elektrische apparaten zitten en kunnen worden verwijderd zonder dat ze worden beschadigd, moeten gescheiden van het apparaat worden verwijderd.