HBC-serviceconcepten

Slimme technologieën voor een snelle en eenvoudige service.

HBC-serviceconcepten
Slimme technologieën voor een snelle en eenvoudige service.
radiomatic® iLOG
merlin®

radiomatic® iLOG. Service zonder uitval.

radiomatic® iLOG is een elektronische sleutel waarop onder meer het systeemadres van het radiografische systeem is opgeslagen.

 

Uw voordelen:

 • In geval van schade aan de zender kan de operator in slechts enkele eenvoudige stappen een vervangende zender activeren.
 • Dure uitval wordt bespaard.

 

Zo werkt het:

 • Indien nodig wordt de radiomatic® ilOG van de oorspronkelijke zender verwijderd en op de vervangende zender aangesloten.
 • De vervangende zender is direct klaar voor gebruik en de originele zender is veilig gedeactiveerd.

merlin®-De snelste service voor de klant!

micron-M
 • Zender en ontvanger niet vast gekoppeld
  = eenvoudige voorraadbeheer van de zender.
 • Snelle vervanging van beschadigde zenders
  = service op dezelfde dag.
 • Geen dure standtijden voor de klant.
 • Geen reparatietijden.
 • Minimale voorraad reserveonderdelen.
 • Besparing van waardevolle reparatiecapaciteiten.
 • HBC-feature Overname-vrijgave zonder meerprijs.
merlin® iLOG

 

De merlin®-zender is standaard uitgerust met merlin® iLOG. De elektronische sleutel moet met behulp van de merlin® Receiver Master Card (RMC; meegeleverd met de merlin® radiografische ontvanger) worden ingeleerd voordat de merlin® zender voor de eerste keer in gebruik wordt genomen (zie gebruiksaanwijzing).

Bij service zorgt de merlin® iLOG voor een snelle en comfortabele activering van vervangende zenders. Schuif simpelweg de beschikbare merlin® iLOG in uw nieuwe merlin®-zender en u kunt starten.

Als u de originele merlin® iLOG kwijt bent, kunt u een vervangende merlin® iLOG bestellen via onze reserveonderdelenverkoop.

 

merlin® RMC

 

Met de merlin® RMC (Receiver Master Card, in de leveringsomvang van de merlin®-ontvanger opgenomen) kunt u snel en eenvoudig

 • de merlin® iLOG van de micron M aan een merlin®-ontvanger toewijzen.
 • elke toewijzing opheffen en een willekeurig aantal keren herhalen.

 

 

Opmerkingen:

 • U kunt meerdere micron M-zenders bij bedrijf aan één merlin®-ontvanger koppelen.
 • Uit veiligheidsoverwegingen kan een merlin®-ontvanger op elk moment altijd maar door exact één micron M worden aangesproken. Als meerdere micron M-zenders met een merlin®-ontvanger worden gekoppeld, wordt de functie Overdracht-vrijgave automatisch geactiveerd (zie gebruiksaanwijzing).
 • Het is technisch uitgesloten dat een andere operator tegelijkertijd met een andere micron M op dezelfde merlin®-ontvanger besturingscommando's activeert. Dit wordt op de betreffende micron M-zender via de LED gesignaleerd.
 • Een micron M kan altijd maar exact aan één merlin®-ontvanger zijn toegewezen. Door de toewijzing van een andere merlin®-ontvanger wordt de eerdere toewijzing aan de oorspronkelijke merlin®-ontvanger automatisch gewist in de micron M gewist.
 • Na gebruikt moet de merlin® Receiver Master Card (RMC) absoluut afgeschermd en veilig worden bewaard.
Assortiment van reserveonderdelen

 

Artikel Bestelnummer
Handlus micron M AS007200
Oplaadstation incl. voedingsadapter QC009A00
Voedingsadapter (2,1 A), laadstroom en universele adapter voor de EU PA006020
Voedingsadapter, 2,1 A laadstroom en universele adapter voor VS / AUS / VK PA006030

 

Bestellingen voor reserveonderdelen kunt u sturen naar spareparts@radiomatic.com.

Bestellingen voor vervangende zenders kunt u sturen naar sales@radiomatic.com.

 

merlin® garantievoorwaarden

 

Met de aanschaf van dit HBC-product heeft u gekozen voor hoogwaardige kwaliteit. De garantietermijn is 1 jaar, inclusief alle slijtagedelen*, waarbij de datum van levering bepalend is.

Garantieclaims onder deze garantievoorwaarden kunnen rechtstreeks bij HBC of bij een geautoriseerde HBC-servicepartner worden ingediend. De plaats van uitvoering van de garantie is Crailsheim of het hoofdkantoor van de HBC-servicepartner. Het indienen van claims tegen HBC of de HBC-servicepartner dient schriftelijk te geschieden onder vermelding van het huidige gebrek en met vermelding van het adres en de handtekening en het bewijs van de datum van nakoming binnen de aangegeven garantietermijn. De originele leveringsbon van het product dient als bewijs. De wettelijke garantierechten in geval van materiële gebreken blijven door deze garantievoorwaarden onaangetast.

Garantieafhandeling voor HBC-klanten

Mocht uw micron M-zender desondanks binnen de garantieperiode uitvallen, dient u schriftelijk met HBC contact op te nemen, onder vermelding van het betreffende defect. HBC zal u direct een nieuwe micron M-vervangende zender toesturen. Verzorg de retourzending van de defecte zender aan HBC. Bij een door HBC erkend garantiegeval ontvangt u direct een tegoedbon via de verzendkosten.
 

*Let op dat her hier gaat om een productspecifieke en door de Algemene Garantievoorwaarden afwijkende garantiewaarborg. Bovendien kan er geen aanspraak op garantie worden gemaakt

 • als de zender is geopend;
 • als het opgetreden gebrek is ontstaan, doordat de klant de voorschriften betreffende de behandeling, het onderhoud, de verzorging en de toepassingsvoorwaarden niet in acht heeft genomen, of de schade moedwillig of met opzet door geweld heeft bewerkstelligd;
 • als het radiografische systeem, de vervangingscomponenten (vervangende zender, vervangende ontvanger), montage-, aanbouw- en accessoireonderdeel eerder in een door HBC niet schriftelijk erkend bedrijf, door de klant zelf of door een door HBC niet schriftelijk erkende servicepartner heeft laten repareren, laten onderhouden of verzorgen, ongeacht of het opgetreden gebrek hiermee samenhangt;
 • zodra door HCB niet schriftelijk vrijgegeven reserveonderdelen, met name accu's van andere fabrikanten, worden gebruikt, en/of niet schriftelijk vrijgegeven inbouw- en aanbouwonderdelen zijn aangebracht, en/of een andere vorm van technische wijziging is uitgevoerd, die niet uitdrukkelijk door HBC schriftelijk is vrijgegeven, met name door een door HBC niet geautoriseerde derde, ongeacht of het opgetreden defect hiermee in samenhang staat;
 • als het opgetreden defect in samenhang hiermee staat dat fysieke, tegenstrijdige voorwaarden bestaan, die het radiografische bedrijf op de betreffende toepassingslocatie tijdelijk of permanent kunnen verstoren of
 • als het opgetreden defect in samenhang hiermee staat dat een voor de toepassingslocatie ontoelaatbare specificatie, met name een om wettelijke bepalingen ontoelaatbare radiografische specificatie werd besteld
 • als de opdrachtgever door nalatigheid ten opzichte van HBC in gebreke blijft.