Jernbanelogistikk: ContainerMover vinner med HBC-radiostyring

"Hele overføringen gjort unna på 5 minutter"

Transportering av varer med jernbane tilbyr en hel rekke fordeler: Pålitelighet, planleggingsevne og sikkerhet gjør trafikk på skinner logistisk og økonomisk attraktivt. I tillegg så er utslippene minimale. Med jernbane som transportvei, er naturligvis kun steder med jernbaneforbindelse tilgjengelige. Det er derfor en kombinasjon av tog og lastebil som har vist seg å være en spesielt kostnadseffektiv fraktmetode.

 

Gjennomtenkt konstruksjon

For at denne kombinasjonen skal samhandle på effektiv måte, må det være et fungerende grensesnitt mellom godsvogner og lastebil. Her settes det horisontale overføringssystemet ContainerMover 3000® fra det sveitsiske selskapet InnovaTrain inn. Innovasjonen gjør det mulig med hurtig forflytning av de fleste standardcontainere fra godsvognen til lastebilen. Det er basert på en konstruksjon som løfter og flytter sideveis fra maskinprodusenten Neuweiler AG fra Kreuzlingen (Sveits), og det monteres modulært på lastebilens chassis. Motstykket på containervognen er vognadapteren. "Adapteren blir lagt på containervognen og sikret med boltene", forklarer Pieter van den Bold, bedriftsleder hos InnovaTrain, "forandringer på vognen er ikke nødvendig."

 

Mye brukte HBC-radiostyringer

En viktig fordel ved det nye overføringssystemet er den trådløse styringen. Prosjektansvarlige hos Neuweiler og InnovaTrain satser her på det p radiosystemet FST 727 eco fra HBC-radiomatic. "I versjonen som er tilpasset for ContainerMover har radiosystemet to rotasjonsbrytere og en joystick", forklarer Alexander Hemming, leder for HBC-produktadministrasjonen, "via de to rotasjonsbryterne kan operatøren komfortabelt forhåndsvelge ønsket funksjon og bevegelsesretning. Med joysticken kan han deretter styre maskinen nøyaktig og sikkert etter disse forhåndsinnstillingene."

 

Operatøren forblir mobil til enhver tid

I dette spesielle bruksområdet blir lastebilen først posisjonert parallelt med togvognen for overføring av en container. Dette gjøres ved hjelp av et kamera og to avstandslasere. Overføringen fra togvogn til lastebil skjer deretter fullstendig med HBC-radiosystem. Føreren forblir dermed mobil til enhver tid. Han kan alltid posisjonere seg for optimal oversikt over maskinen og over arbeidssituasjonen, og overføringen av containeren kan dermed gjennomføres på en sikker, nøyaktig og tidssparende måte. "Takket være vår nye teknologi og HBC-radiostyringen tar oppgaven maksimalt 5 minutter", understreker Pieter van den Bold, "det gjør kombinasjonen av jernbane og lastebil enda mer økonomisk og attraktiv for godstransporten i fremtiden."

Go back