Smart styringsteknologi for en spesialkran fra Brunnhuber.

HBC-radiostyringen gjør betjeningen mer komfortabel og sikker.

 

 Firmaet Lindermayr har i mange år spesialisert seg på halvautomatisk produksjon av prefabrikkerte betongprodukter. Under en omfattende modernisering av selskapets produksjonsanlegg i Friedberg , Tyskland, ble et komplett re-design av kransystemet planlagt for å øke systemets ytelse. Kranbyggerspesialisten Brunnhuber fikk dette krevende oppdraget. Ingeniørene fra Augsburg utformet en skreddersydd 12,5 tonns stablingskran, som løfter rundt 6 tonn tunge betongelementer fra produksjonsbanen, stabler dem på transportkjøretøy og kjører dem til lasteplassen. Heisverket er fra firmaet STAHL CraneSystems.

 

Nøye testet og pålitelig HBC radiostyring

En sentral del av prosjektet var også drift av kranen, som skulle utformes så sikkert og behagelig som mulig. De ansvarlige prosjektlederne hos Brunnhuber valgte å bruke HBC radiosystemet FST 516 spectrum 1. Dette produktet som har bevist sin påligtelighet gang på gang, overbeviser med sin enorme robusthet, sin lave slitasjetendens og sin fremragende betjeningskomfort. Et særtrekk ved HBC radiokontrollen på den nye Brunnhuber kranen er det smarte MRC konseptet. "MRC står for Multi-Receiver-Concept", forklarer HBC-produktleder Thomas Stegmaier, "grunnideen er så enkel som den er overbevisende. I stedet for et "klassisk" radiosystem med én radiosender og én radiomottaker, bruker kranen flere radiomottakere som er kontrollert av én enkelt radiosender. Hver mottaker er kun ansvarlig for bestemte kranfunksjoner og blir installert direkte på de tilhørende komponentene. Den kostnadstunge og servicekrevende installering av slepkabler faller bort."

 

"Tid og kostnader spart"

I eksempelet hos Lindermayr, har kranstyringen og traversstyringen separate radiomottakere. "Vi hadde ikke behov for å bruke kabelledninger til traversen med disse", forklarer Rainer Frick, ansvarlig driftsingeniør hos Brunnhuber", "hovedstrømføringen til traversen skjer kun via en spiralkabel. Vi har dermed spart tid og kostnader." Det nye krananlegget har nå vært i bruk i flere måneder. "Anlegget yter 200 tonn og 210 løfteprosesser daglig hele døgnet, seks dager i uken", sier Rainer Frick, "gjennom moderniseringen kunne Lindermayr øke overføringen av prefabrikkerte elementer med opptil 20 prosent – og betjeningen, ved hjelp av HBC-radiostyringer, har blitt vesentlig sikrere og mer komfortabelt."

Go back