merlin® TUC:

Organiser tilgangsrettigheter sikkert og effektivt.

Med det personlig tilpassede innloggingskortet merlin® TUC (Transmitter User Card) kan du beskytte radiostyringen mot uautorisert bruk, og organisere tilgangsrettigheter til enkelte funksjoner for bestemte brukere.

Slik fungerer det:

• For å slå på senderen, holder brukeren sin merlin® TUC opp mot senderen.

• Styringen gjenkjenner brukeren og frigir de tilhørende funksjonene.

 

Dine fordeler:

• Styringen – og dermed også maskinen – er effektivt beskyttet mot uautorisert bruk.

• Via den individuelle konfigurasjonen av kortet, kan styringen identifisere brukere og de enkelte funksjonene. For eksempel så kan bestemte brukere få adgang til stengte områder.

• I kombinasjon med en HBC datalogger, kan ulike driftsdata for radiosystemet bli samlet og evaluert.

Go back