radiomatic® photon 2CAM omkobling. Utførelse med to kameraer.

radiomatic® photon tilbyr presis og sikker drift i krevende arbeidsområder. Avhengig av maskintype, omgivelse og oppgaver kan bruken av et kamera nr to være fornuftig. radiomatic® photon 2CAM omkobling er en optimal løsning for slike scenarioer.

  • I dette konseptet brukes to kameraer, som er montert på forskjellige posisjoner på maskinen eller i arbeidsområdet
  • Via bryter kan operatøren etter behov veksle mellom de to live-kamerabildene og har dermed til enhver tid også god sikt ved svært uoversiktlige arbeidssituasjoner, uten å måtte skifte plassering.
  • Også ved denne varianten er det mulig med en enkel omkobling til standard-datavisning i displayet.
  • radiomatic® photon 2CAM omkobling er tilgjengelig i forskjellige utførelser: Med to standardversjoner av radiomatic® photon, med to mobile versjoner (radiomatic® photon MCS) eller med en kombinasjon av begge varianter.

Go back