radiomatic® touch-to-activate. Aktivere betjeningselementer enkelt med berøring.

radiomatic® touch-to-activate. Aktivere betjeningselementer enkelt med berøring.

Spesielt krevende eller farlige arbeidsoppgaver av moderne maskiner skal kun utføres hvis maskinføreren er til stede og i stand til å handle. For slike krav er radiomatic® touch-to-activate det perfekte valget.

Aktivering av definerte betjeningselementer, og dermed maskinens kjørefunksjoner gjøres her enkelt og praktisk med berøring. Funksjonen gir effektiv beskyttelse mot utilsiktede bevegelser av maskinen.

Slik fungerer det:

  • Avhengig av valgt variant, berører operatøren bryter på joystick eller den ene eller begge veltebøylene for å aktivere funksjon.
  • Joystick vibrerer og indikerer at styrekommandoer er tilgjengelige.
  • Valgfritt, og avhengig av sendertype, kan aktiveringen også indikeres med vibrasjon av hele senderen, via LED eller fargedisplay.

radiomatic® touch-to-activate via joystick

radiomatic<sup>®</sup> touch-to-activate via joystick

radiomatic® touch-to-activate via veltebøyle.

radiomatic<sup>®</sup> touch-to-activate via veltebøyle.

Visning av aktiveringen via LED.

Visning av aktiveringen via LED.

Visning av aktiveringen via fargedisplay.

Visning av aktiveringen via fargedisplay.

Ru overflate for feilfri funksjon selv i fuktige forhold.

Ru overflate for feilfri funksjon selv i fuktige forhold.

[

Oversikt over fordelene:

  • Funksjonen beskytter operatøren mot utilsiktede bevegelser av maskinen.
  • Operatøren må ikke holde noen taster inntrykket for aktivering av styrekommandoer. Det sparer kraft og gjør arbeidet betydelig lettere.
  • Aktiveringen skjer via berøring og dermed via en naturlig, intuitiv betjeningsatferd.
  • I motsetning til mekaniske komponenter er funksjonen fullstendig slitasjefri.
  • Aktiveringen opprettholdes selv om fingrene eller hendene beveges så lenge sensorene berøres. Dette sørger for optimal komfort.

Funksjonen er tilgjengelig for senderne technos A og technos B samt for sendere av den nye spectrum generasjonen.

radiomatic® touch-to-activate er en HBC sikkerhetsfunksjon for ytterligere beskyttelse av operatøren i spesifikke arbeidssituasjoner. Du får informasjon om vårt utvalg av bryterelementer med funksjonell sikkerhet, samt svar på alle andre spørsmål som gjelder vår nye funksjon fra din HBC-kontaktperson.

 

Go back