Eksplosjonsfarlige arbeidsområder

I over 40 år har vi utviklet og produsert trådløse styringer for eksplosjonsfarlige arbeidsområder, noe som har gjort oss til EX-perter på dette feltet.

Petrokjemi: Et typisk bruksområde for HBC-radiostyringer med Ex-godkjenning.

Petrokjemi: Et typisk bruksområde for HBC-radiostyringer med Ex-godkjenning.

Presis styring fra sikker avstand. HBC-radiosystemer for eksplosjonsfarlige arbeidsområder.

Presis styring fra sikker avstand. HBC-radiosystemer for eksplosjonsfarlige arbeidsområder.

Radiostyringer fra HBC-radiomatic er i bruk på tallrike borerigger.

Radiostyringer fra HBC-radiomatic er i bruk på tallrike borerigger.

HBC-radiostyringer: Perfekt for eksplosjonsfarlige arbeidsområder innen kjemisk industri.

HBC-radiostyringer: Perfekt for eksplosjonsfarlige arbeidsområder innen kjemisk industri.

Radiosystemer fra HBC-radiomatic: Sikkerhet og effektivitet ved styring av skipskraner.

Radiosystemer fra HBC-radiomatic: Sikkerhet og effektivitet ved styring av skipskraner.

Også i olje- og gassindustrien gir HBC-radiostyringer verdifull hjelp.

Også i olje- og gassindustrien gir HBC-radiostyringer verdifull hjelp.
HBC-radiomatic Logo

Opplev HBC-radiostyringer i bruk