Skogbruk- og jordbruksteknologi

I mer enn 40 år har HBC-radiostyringer sørget for best mulig sikkerhet og mer effektivitet innen skogbruk- og jordbruksteknologi.

Skogbruksvinsjer: Et klassisk bruksområde for HBC-radiostyringer.

Våre radiostyringer er nyttige medhjelpere for styring av høstemaskiner.

Mer enn 40 års erfaring med skogsmaskiner.

HBC-radiostyring til skogbruk: Presis styring fra sikker avstand.

Våre radiosystem er perfekt for arbeid i åssider.

Skogbruksvinsjer: Et klassisk bruksområde for HBC-radiostyringer.

Opplev HBC-radiostyringer i bruk!