Li-ion teknologi.

Førsteklasses ytelse.

Li-ion teknologi.
Førsteklasses ytelse.
Fordeler

Oppladbare li-ion-batterier fra HBC-radiomatic sørger for førsteklasses ytelse. I forhold til sin energitetthet, er de veldig lette, svært robuste og har en ekstremt lang levetid. Utover dette tilbyr de betydelig mer ytelse og kan lades hurtigere enn eldre batterityper.

Batterikapasitet og ladesykluser

Batterikapasiteten ( = mengden elektrisk strøm som kan lagres) og batteriladningen ( = faktiske mengde lagret strøm) er avhengig av batteriets alder, og temperaturen der det oppbevares. Ved temperaturer under -20 °C og over +70 °C er mindre kapasitet tilgjengelig.


Våre utbyttbare Li-ion batterier arbeider i ladesykluser. En ladesyklus er fullført når en komplett ladning som tilsvarer 100 % kapasitet er oppnådd. På samme måte som på en smarttelefon, blir en ladesyklus vanligvis ikke helt fullført i en del, men heller i flere deler. En ladesyklus er fullført dersom hele batterikapasiteten blir brukt, denne syklusen blir ikke forstyrret hvis batteriet i mellomtiden blir ladet.


Eksempel: I løpet av en arbeidsdag bruker operatøren 65 % av batterikapasiteten. Deretter blir batteriet ladet. Neste dag, blir 35 % av kapasiteten brukt. Denne fullfører en ladesyklus.
Hvis de håndteres riktig, kan Li-ion batterier oppnå ca. 500 ladesykluser. Selv etter dette, kan batteriene fortsatt brukes, men med redusert kapasitet.

Lading av Li-ion batterier

Viktige instruksjoner for sikker lading av Li-ion batterier:

 • Bare lad batteriet med den tilhørende HBC laderen.
 • Lad batteriet i en omgivelsestemperatur på 0 – 45 °C (32 – 113 °F).
 • Alltid lad batteriet helt opp før du bruker det for første gang. Dermed vet du at batteriet har full kapasitet tilgjengelig når det blir brukt for første gang.
 • For å unngå overoppheting, må du fjerne alle bærevesker og beskyttelsesdeksler fra enheter med integrert batteri.
Lagring

Ved oppbevaring av Li-ion batterier må det tas hensyn til noen viktige punkter.

 • Alltid lad batteriet helt opp før du bruker det for første gang. Dermed vet du at batteriet har full kapasitet tilgjengelig når det blir brukt for første gang.
 • For lagring av Li-ion batterier er en batteriladning på 30 – 50 % ideell. For et utladet batteri oppnår du denne batteriladingen etter en ladetid på ca. 1 t.
 • Hvis Li-ion batterier lagres over lang tid, mister de kapasiteten for alltid.
 • Lad derfor Li-ion batteriene minst hver 3 måned.
Tips for bruk av batterier

Li-ion batterier fra HBC-radiomatic overbeviser med sin lange levetid og imponerende ytelse. Vi har samlet noen viktige notater slik at du kan dra nytte av disse fordelene, så lenge som mulig.

 • Overhold den spesifikke temperaturen for bruk, lading og lagring av Li-ion batteriet. Lading og lagring i temperaturer over eller under det som er spesifisert, kan redusere kapasiteten til batteriet.
 • Lad Li-ion batteriene før de er helt utladet. Dyputladning blir forhindret på våre Li-ion batterier ved bruk av intelligente beskyttelseskretser.
 • Aldri oppbevar utladete Li-ion batterier. For lagring av Li-ion batterier er en batteriladning på 30 – 50 % ideell. For et utladet batteri oppnår du denne batteriladingen etter en ladetid på ca. 1 t.
Transport

Overhold de gjeldende lovforskriftene for transport og forsendelse av li-ion-batterier i ditt land. HBC leverer alle Li-ion batterier i en egnet emballasje, med alle nødvendige dokumenter og sikkerhetsanvisninger.

Avfallshåndtering

Alle oppladbare batterier har et begrenset antall ladesykluser. Overhold de gjeldende lovforskriftene i ditt land for miljøvennlig kasting av Li-ion batterier. Din kontaktperson hos HBC hjelper deg gjerne med håndtering av slike batterier.