Frekvensstyring

Intelligente teknologier for en problemfri arbeidsdag.

Frekvensstyring
Intelligente teknologier for en problemfri arbeidsdag.
Hvorfor frekvensvalg?
Delvis automatiske prosesser
Helautomatiske prosesser

På mange arbeidsplasser er det et stort antall radiosystemer som er i bruk samtidig, f. eks. på store byggeplasser eller i fabrikker.

Slike situasjoner er en utfordring for bruk av trådløse maskinstyringer. Samtidig bruk av mange radiosystemer på samme radiokanal kan føre til frekvenskonflikter, som kan føre til en automatisk nedstenging av systemet.
Når antallet radiobrukere i et område er kjent, kan dette problemet unngås ved nøyaktig koordinering av frekvensene. Størrelsen på bygget, rekkeviddene og antall ledige radiokanaler må vurderes.For arbeidssituasjoner med et ukjent antall brukere, f. eks. store byggeplasser, tilbyr HBC-radiomatic intelligente frekvensvalgteknologier.

radiomatic® AFS (Automatic Frequency Selection)

radiomatic® AFS står for Automatic Frequency Selection.


Dine fordeler:

 • For å skifte frekvens, må operatøren slå senderen av og på igjen. Radiosystemet finner deretter en ledig kanal helt automatisk.
 • Denne prosessen er dermed en rask og enkel løsning for operatøren.

Slik fungerer det:

 • Når senderen blir slått på, kontrollerer systemet om den sist brukte frekvensen er ledig.
 • Hvis denne kanalen er opptatt, skifter radiosystemet automatisk til en ledig radiokanal.
 • Hvis det senere skulle oppstå frekvenskonflikter, slår operatøren ganske enkelt senderen av og på igjen.
 • radiomatic® AFS søker umiddelbart etter en ledig radiokanal.
2,4-GHz-teknologi

2,4 GHz teknologien har et helautomatisk frekvensvalg.


Dine fordeler:

 • En manuell frekvenskoordinasjon med andre radiobrukere er ikke nødvendig.
 • Operatøren kan arbeide uten avbrudd, selv i områder med mange radiostyringer. Dette sparer verdifull tid.
 • Teknologien er tillatt i mesteparten av verden. Dette gjør ting enklere, siden det i stedet for ulike nasjonsspesifikke høyfrekvensmoduler, kan det som regel brukes en 2,4 GHz modul.
 • 2,4 GHz-teknologi er registrerings- og gebyrfritt i land der HBC-radiosystemer er tillatt. Dette sparer tid og penger.

Slik fungerer det:

 • Frekvensvalget er allerede integrert i radiosystemet og fungerer helautomatisk.
DECT

DECT står for Digital Enhanced Cordless Telecommunications og tilbyr en helautomatisk frekvensstyring.


Dine fordeler:

 • En manuell frekvenskoordinasjon med andre radiobrukere er ikke nødvendig.
 • Operatøren kan arbeide uten avbrudd, selv i områder med mange radiostyringer. Dette sparer verdifull tid.

Slik fungerer det:

 • Denne teknologien bruker eksklusivt frekvensbåndet fra 1880 – 1900 MHz.
 • Frekvensvalget skjer helautomatisk.
radiomatic® AFM

radiomatic® AFM står for Automatic Frequency Management. Verdens første Automatic Frequency Management fra HBC-radiomatic.


Dine fordeler:

 • En manuell frekvenskoordinasjon med andre radiobrukere er ikke nødvendig.
 • Med denne ytelsessterke frekvensteknologien, kan operatøren arbeide over store avstander uten avbrudd.

Slik fungerer det:

 • Med sin innovative teknologi, finner systemet stadig ledige radiokanaler.
 • Hvis radiokanalen som i øyeblikket er i bruk, er opptatt av et annet radiosystem, skifter systemet automatisk til en ledig radiokanal i løpet av et sekund.