Automatisk avstenging ved usannsynlige styrekommandoer

Intelligent beskyttelse mot feilbetjening.

Automatisk avstenging ved usannsynlige styrekommandoer <p>Intelligent beskyttelse mot feilbetjening.</p>

Denne funksjonen blir aktiv når operatøren betjener en eller flere joysticker på en feilaktig måte. Hvis man for eksempel rykkvis og hurtig styrer joysticken i ulike retninger etter hverandre, griper den intelligente overvåkningen inn.

Avhengig av bestilt utførelse kan dette skje på tre ulike måter:

  • Hele radiosystemet blir slått av.
  • Sikkerhetsrelevante funksjoner blir slått av.
  • En definert funksjon blir utløst (f.eks. horn).

Dine fordeler:

  • Operatøren blir beskyttet mot farer på grunn av hurtige eller rykkvise bevegelser av kranen/maskinen.
  • Maskinen skånes fordi en plutselig start eller stopp forhindres.

Tilbake