Catch-release

Del kraner og maskiner, optimer arbeidsbelastningen, øk sikkerheten.

Catch-release <p>Del kraner og maskiner, optimer arbeidsbelastningen, øk sikkerheten.</p>

Catch-release funksjonen gjør det mulig å kontrollere en kran som har to eller flere radiosystem. To eller flere operatører kan bytte mellom å bruke den samme kranen, uten å bytte radiosender.
Dine fordeler:

  • Kranens arbeidsbelastning blir optimalisert ved å dele kranen.
  • I mange tilfeller fører dette til at blir unødvendig med ekstra kraner.
  • Denne funksjonen sparer mye tid, spesielt der det er lange gangavstander.
  • Hvis en annen operatør har en bedre synsvinkel, kan han ta over kontrollen og dermed jobbe fra den beste posisjonen.

Slik fungerer det:

  • Via en bryter/knapp på radiostyringen overtar operatøren først en ledig kran.
  • Etter han er ferdig med arbeidet, frigir han kranen igjen, slik at andre operatører kan bruke den.
  • Det finnes også en utvidet «catch-release» konfigurasjon som kan ha f.eks. 3 operatører på 4 kraner.

Tilbake