focus E

Optimal radiodrift fra avskjermede arbeidsområder.

focus E <p>Optimal radiodrift fra avskjermede arbeidsområder.</p>

Dine fordeler:

  • I spesielle bruksscenarioer kan det være nødvendig at operatøren styrer en maskin ut fra et fysisk avskjermet sted – for eksempel hvis han befinner seg i et førerhus eller et skjermet kontrollrom.
  • En slik fysisk avskjerming kan virke inn på overføringen av radiosignaler.
  • focus E sørger ved slike spesielle utfordringer for en optimal radioforbindelse.

Slik fungerer det:

  • Den eksterne radiomodulen monteres som avsatt antenne utenfor det avskjermede arbeidsområdet – altså f.eks. Utenfor førerhuset ev. kontrollrommet – i best mulig posisjon til radiomottakeren og tilkoblet en ekstern spenningsforsyning.
  • Via en gjennomført kabel forbinder operatøren sin radiosender med modulen.
  • focus E sender styreordrer til radiomottakeren og forbikobler dermed ganske enkelt den skjermende virkningen av førerhuset eller kontrollrommet.

Flere eksempler

Tilbake