focus T

Optimal forbindelse i spesielle arbeidsforhold.

focus T <p>Optimal forbindelse i spesielle arbeidsforhold.</p>

focus T er en ekstern RF-modul som sørger for en perfekt radioforbindelse, selv under vanskelige forhold og lange avstander.

Dine fordeler:

  • Hindringer som svekker radioforbindelsen blir effektivt unngått, og lengre avstander kan tilpasses uten problemer.

Slik fungerer det:

  • Avhengig av arbeidssituasjonen kan det installeres opptil 15 moduler i ulike posisjoner.
  • Som ekstra radiomottakere, mottar de samtlige kommandoer fra radiosenderen og formidler de videre til den sentrale radiomottakeren.
  • Der blir de analysert og sendt til maskinen som «output» kommandoer.

Tilbake