Forhåndsvalg av katt/heisverk

Effektivitet og sikkerhet for kraner med 2 løpekatter.

Forhåndsvalg av katt/heisverk <p>Effektivitet og sikkerhet for kraner med 2 løpekatter.</p>

Med denne funksjonen, kan operatøren velge én bestemt løpekatt, eller styre begge løpekatter samtidig.

Dine fordeler:

  • Hvis kapasiteten til et heisverk ikke er tilstrekkelig for å bære lasten, henter kranføreren ganske enkelt støtte fra det andre heisverket ved hjelp av radiostyringen.
  • Krevende last kan fraktes sikkert ved å feste det til begge heisverk.

Forvalg via bryter/knapp – slik fungerer det:

  • De ønskede løpekattene/heisverkene blir her valgt via en rotasjonsbryter eller knapp.
  • Operatøren kan alltid se hvilke løpekatter som er valgt ved hjelp av rotasjonsbryteren eller LED lysene.

Forvalg via joystick – slik fungerer det:

  • I det tilfellet skjer kattvalget via joysticken.
  • Kranføreren aktiverer først funksjonen "Kattvalg via joystick" på styringen.
  • Forhåndsvalgfunksjonen befinner seg nå på den horisontale aksen til heisverkets joystick.
  • Kattvalg skjer ved å bevege joysticken til høyre eller venstre.
  • For kjøring av begge løpekatter samtidig, forblir joysticken i midten.

Tilbake