Krankommunikasjon med focus C

Sikker kommunikasjon ved tandemdrift.

Krankommunikasjon med focus C <p>Sikker kommunikasjon ved tandemdrift.</p>

Focus C sørger for sikker kommunikasjon mellom kraner i tandem-, trio- eller quattrodrift.

Dine fordeler:

  • Ved utløsning av sikkerhetsfunksjonene reagerer alle tilkoblede kraner på samme måte.
  • Hvis operatøren for eksempel styrer en kran i området til endebryteren, blir krankjøringen også stoppet på alle tilkoblede kraner.
  • Bruken av CAN-grensesnitt sparer tid ved kabling og gjør det mulig med programmering av logikk i softwaren.

Slik fungerer det:

  • I tillegg til radiomottakeren, blir det montert en focus C modul på hver kranbro.
  • Utvekslingen av informasjon mellom kranene skjer via denne modulen.
  • Modulene er tilkoblet deres tilhørende radiomottaker via et CAN-grensesnitt.
  • HBC-radiomatic tilbyr et bredt spekter av muligheter med focus C, avhengig av mengden av informasjon som blir overført via krankommunikasjon.

Tilbake