merlin® TUC (Transmitter User Card) – bruker-ID

Organiser tilgangsrettigheter sikkert og effektivt.

merlin<sup>®</sup> TUC (Transmitter User Card) – bruker-ID <p>Organiser tilgangsrettigheter sikkert og effektivt.</p>

merlin® TUC (Transmitter User Card) fungerer som en nøkkel for å slå på styringen.

Dine fordeler:

  • Styringen – og dermed også maskinen – er pålitelig og sikkert beskyttet mot uautorisert bruk.
  • Via den individuelle konfigurasjonen av kortet, kan styringen identifisere brukere og de enkelte funksjonene. For eksempel innkjøring i sperrede områder, kan åpnes eller sperres for bestemte brukere.
  • I kombinasjon med en HBC datalogger, kan ulike driftsdata for radiosystemet bli samlet og evaluert.

Slik fungerer det:

  • For å aktivere radiostyringen, må operatøren holde sitt merlin® TUC opp mot senderen.
  • Styringen identifiserer brukeren og frigjør de tilhørende funksjonene.

Tilbake