Microkjøring

Trygg fartsgrense.

Microkjøring <p>Trygg fartsgrense.</p>

Microkjøring begrenser kjørehastigheten til en definert verdi.

Dine fordeler:

  • Operatøren er beskyttet mot farer forårsaket av høye kjørehastigheter.
  • Krevende kjøremanøvrer kan utføres på en nøyaktig og sikker måte.

Slik fungerer det:

  • Ved behov aktiverer operatøren med en knapp eller bryter en automatisk begrensning av kjørehastigheten. Selv ved full styring av joysticken, kan ikke denne fartsgrensen overstyres.
  • Maksimal hastighet for Microkjøring kan stilles inn individuelt.

Tilbake