Ortogonal kjøring

Alltid på rett kurs.

Ortogonal kjøring <p>Alltid på rett kurs.</p>

Når ortogonal kjøring er aktivert, er skråkjøring ikke mulig.

Dine fordeler:

  • Funksjonen er ideelt egnet for sikker manøvrering gjennom trange, rette veier.
  • Farlige bevegelser er effektivt forhindret fordi joystickens diagonale bevegelser har blitt deaktivert.

Slik fungerer det:

  • Med ortogonal kjøring kan operatøren kun bevege kranen/maskinen i den retningen som først ble valgt med joysticken.
  • Hvis han ønsker å endre kjøreretning, må joysticken først settes i nullstilling.

Tilbake