radiomatic® CPS

Skifte av batteri uten avbrudd i arbeidet.

radiomatic<sup>®</sup> CPS <p>Skifte av batteri uten avbrudd i arbeidet.</p>

Med radiomatic® CPS (= Continuous Power Supply) kan brukeren skifte batteriet til radiostyringen uten strømavbrudd.

Dine fordeler:

  • Operatøren må ikke avbryte arbeidet på grunn av et batteriskifte.
  • Derfor er funksjonen meget godt egnet når langvarig, avbruddsfri bruk av kran eller maskin er nødvendig.

Slik fungerer det:

  • Med radiomatic® CPS har senderen et ekstra, integrert batteri.
  • Ved kritisk batteritilstand, kobler systemet automatisk over til det integrerte batteriet.
  • Radiosystemet forblir innkoblet og operatøren har nå tilstrekkelig tid til å legge inn et oppladet batteri i batterirommet.

Tilbake