radiomatic® photon

Arbeid sikkert med kamera-assistanse.

radiomatic<sup>®</sup> photon <p>Arbeid sikkert med kamera-assistanse.</p>

radiomatic® photon gir operatøren live-videobilder fra arbeidsområdet direkte på radiostyringens fargedisplay.

Dine fordeler:

  • Uoversiktlige områder og dødvinkler blir synlige og mulige farer unngås tidlig.
  • Vanskelige kjøremanøvere blir betydelig enklere, operatøren kan arbeide presist.
  • Ved overvåkningsoppgaver og ved maskinstyringen sparer man på mange måter, da operatøren via kamerabildene har oppsikt med alt viktig.
  • For arbeid ved vanskelige lysforhold eller i mørket, kan det brukes infrarøde kameraer.
  • Operatøren kan ved behov skifte om til standard datavisning i displayet.

Slik fungerer det:

  • radiomatic® photon kan arbeide med mange kameraer fra Orlaco, kameraer med forskjellige synsfelt kan brukes, og infrarøde kameraer.
  • Kameraene monteres på vilkårlige posisjoner på maskinen eller i arbeidsområdet, og kobles til radiomottakeren.

Tilbake