radiomatic® photon 2CAM omkobling.

Den smarte operatørassistansen med to kameraer.

radiomatic<sup>®</sup> photon 2CAM omkobling. <p>Den smarte operatørassistansen med to kameraer.</p>

Dine fordeler:

  • radiomatic® photon muliggjør sikkert arbeid per videokamera, selv i uoversiktlige områder.
  • Avhengig av maskintype, arbeidsomgivelser og oppgaver kan bruke av et andre kamera være nyttig og fornuftig.
  • radiomatic® photon 2CAM omkobling er en optimal løsning for slike scenarioer.

Slik fungerer det:

  • I dette konseptet brukes to kameraer, som er montert på forskjellige posisjoner på maskinen eller i arbeidsomgivelsene.
  • Via bryter kan operatøren etter behov veksle mellom de to live-kamerabildene og har dermed til enhver tid også god sikt ved svært uoversiktlige arbeidssituasjoner, uten å derfor måtte skifte plassering.
  • Også ved denne varianten er det mulig med en enkel omkobling til standard-datavisning i displayet.
  • radiomatic® photon 2CAM omkobling er tilgjengelig i forskjellige utførelser: med to standardversjoner av radiomatic® photon, med to mobile versjoner (radiomatic® photon MCS) eller med en kombinasjon av begge varianter.

Flere eksempler

Tilbake