radiomatic® report – selvstendig enhet

Bruk verdifulle HBC funksjoner uten radiostyring.

radiomatic<sup>®</sup> report – selvstendig enhet <p>Bruk verdifulle HBC funksjoner uten radiostyring.</p>

Med radiomatic® report kan du bruke nyttige HBC funksjoner, selv om du ikke har installert en radiostyring på maskinen.

Dine fordeler:

  • Maskinen er enkelt og effektivt beskyttet mot uautorisert bruk.
  • Du kan organisere interne tilgangsrettigheter på maskinene.
  • Med en HBC datalogger, kan du presist samle inn all innloggingsdata for hver individuelle bruker.

Slik fungerer det:

  • Den selvstendige enheten kobles direkte til maskinens elektriske system.
  • For å starte maskinen må brukeren holde sitt merlin® TUC mot den aktiverte enheten. Deretter kan maskinen styres på vanlig måte.
  • Individuelle tilgangsrettigheter er tildelt via de personlig tilpassede merlin® TUC-ene.
  • For hvert merlin® TUC kan det defineres nøyaktig på hvilke maskiner, og til hvilke funksjoner kortbrukeren skal ha tilgang til.
  • For registrering av innloggingstider, kan apparatet leveres som ekstrautstyr med integrert datalogger.

Tilbake