radiomatic® shock-off / roll-detect / zero-g / inclination switch

Intelligente sikkerhetsfunksjoner for spesielle nødsituasjoner.

radiomatic<sup>®</sup> shock-off / roll-detect / zero-g / inclination switch <p>Intelligente sikkerhetsfunksjoner for spesielle nødsituasjoner.</p>

Sikkerhetsfunksjonene kan automatisk gjenkjenne ulike nødssituasjoner for brukeren, og kan avhengig av ønsket versjon, gripe inn på én av følgende måter:

  • Hele radiosystemet blir slått av.
  • Sikkerhetsrelevante funksjoner blir slått av.
  • En forhåndsdefinert funksjon blir aktivert (f.eks. horn).

Dine fordeler:

  • Uønskede «output» av styrekommandoer blir forhindret
  • Operatøren er beskyttet hvis han mister full kontroll over radiosenderen i spesielle nødssituasjoner.

Slik fungerer det:

  • radiomatic® shock-off beskytter operatøren hvis senderen får et kraftig støt. For eksempel hvis den blir truffet av en hard gjenstand, og er ikke lenger under operatørens kontroll.
  • radiomatic® roll reagerer hvis senderen ruller bort eller ligger opp ned i mer enn 2 sekunder.
  • radiomatic® zero-g kan aktiveres hvis senderen glipper ut av operatørens hånd, eller blir kastet.
  • radiomatic® inclination switch kan aktiveres hvis senderen overskrider en helningsvinkel på ca. 45° i en definert tid, eller hvis den ligger opp ned.
  • Sensitiviteten til funksjonene kan konfigureres og kan tilpasses det aktuelle bruksområdet.

Tilbake