Vibrasjonsalarm

Merkbar sikkerhet.

Vibrasjonsalarm <p>Merkbar sikkerhet.</p>

Denne HBC funksjonen gir haptisk tilbakemelding med forskjellig status- og tilbakemeldingsinformasjon.

Dine fordeler:

  • Operatøren kan bli informert om kritiske maskinforhold, feilmeldinger og advarsler ved hjelp av en merkbar vibrasjon.
  • Denne funksjonen kan være hjelpsom hvis operatøren ikke oppdager advarslene fra LED lysene eller displayet.

Slik fungerer det:

  • Som standard, er vibrasjonsalarmen konfigurert til å indikere lavt batterinivå..
  • Alternativt kan den også brukes for tilbakemeldingsinformasjon som f. eks advarsler om mulige overbelastninger eller høyere vindhastigheter.
  • Hvilken informasjon som skal varsles med vibrasjonsalarmen er helt valgfritt.
  • Den verdien der funksjonen skal aktiveres, kan også tilpasses.

Tilbake