HBC-servicekonsepter

Smart teknologi for hurtig og enkel service.

HBC-servicekonsepter
Smart teknologi for hurtig og enkel service.
radiomatic® iLOG
merlin® RMC (Receiver Master Card)

radiomatic® iLOG. Service uten driftsstans.

radiomatic® iLOG er en elektronisk nøkkel som systemadressen til radiosystemet er lagret på.

 

Dine fordeler:

 • Hvis senderen blir skadet, kan operatøren lett aktivere en reservesender.
 • Kostbar nedetid blir forhindret.

 

Slik fungerer det:

 • Hvis det blir nødvendig, tas radiomatic® ilOG nøkkelen ut av den originale senderen, og settes inn i reservesenderen.
 • Reservesenderen er umiddelbart klar til bruk, originalsenderen er sikkert og fullstendig deaktivert.

merlin®-teknologi. Raskeste service for kunden!

micron-M
 • Sender og mottaker er fast paret
  = enkelt lagerhold av sender.
 • Rask utskifting av skadede sendere
  = service på samme dag.
 • Ingen dyre driftsperioder for kunden.
 • Ingen reparasjonstider.
 • Minimal reservedelslagring.
 • Sparing av verdifull reparasjonskapasitet.
merlin® iLOG

 

merlin®-sender er som standard utstyrt med merlin® iLOG. Den elektroniske nøkkelen må ved hjelp av merlin® Receiver Master Card (RMC; med i leveransen av merlin®-radiomottaker) innlæres før første igangkjøring av merlin®-senderen (se bruksanvisningen).

Ved service brukes merlin® iLOG for rask og komfortabel aktivering av reservesendere. Skyv ganske enkelt den aktuelle merlin® iLOG inn i din nye merlin®-sender, og alt er klart.

Ved tap av den originale merlin® iLOG, kan du bestille en reserve-merlin® iLOG fra vår reservedelsavdeling.

 

merlin® RMC

 

Med merlin® RMC (Receiver Master Card, med i leveransen av merlin®-mottaker) kan du raskt og enkelt

 • tilordne merlin® iLOG til micron M til en merlin®-mottaker.
 • hver tilkobling skal kobles fra igjen og gjentas ofte etter fritt valg.

 

 

Anvisninger:

 • Du kan pare flere micron M-sendere for drift med en merlin®-mottaker.
 • Av sikkerhetsgrunner kan en merlin®-mottaker fil ethvert tidspunkt kommunisere med kun én micron M. Hvis flere micron M-sendere er paret med én merlin®-mottaker, aktiveres automatisk funksjonen overtak/frigivelse (se bruksanvisningen).
 • Det er teknisk utelukket at en annen operatør samtidig aktiverer styreordrer med en annen micron M på samme merlin®-mottaker. Dette signaliseres på hver micron M-sender me LED.
 • En micron M kan alltid tilordnes kun én merlin®-mottaker. Ved tilordning til en annen merlin®-mottaker blir den forrige tilordningen til opprinnelig merlin®-mottaker automatisk slettet i micron M.
 • Etter bruk må merlin® Receiver Master Card (RMC) oppbevares trygt og sikkert.
Tilbud av reservedeler

 

Artikkel Bestillingsnummer
Håndstropp micron M AS007200
Ladebrett m/ adapter QC009A00
Strømadapter (2.1 A), ladestrøm og universaladapter
for EU / US / AUS / UK
PA006030

 

Reservedeler bestilles på spareparts@radiomatic.com.

Bestillinger for reservesender sendes til sales@radiomatic.com.

 

merlin® garantibetingelser

 

Med kjøpet av dette HBC-produktet har du gått inn for høy kvalitet. Garantien er på ett år, inkludert for alle slitedeler*, slik at leveransedatoen er viktig.

Garantikrav basert på disse garantibetingelsene kan rettes til HBC eller en av dets autoriserte servicepartnere. Stedet for garantioppfyllelsen er Crailsheim eller kontoret til HBC-servicepartneren. Kravene skal rettes skriftlig til HBC eller HBC-servicepartneren sammen med dokumentasjon på feilen og oppgitt adresse, samt underskrift og dokumentasjon på at salgsdato ligger innenfor garantifristen. Produktets originale kvittering er dokumentasjon. De juridiske rettighetene for garanti ved produktfeil berøres ikke av disse garantibetingelsene.

Garantiavvikling for HBC-kunder

Hvis micron M-senderen svikter på nytt innenfor garantitiden, kontakt HBC skriftlig med en beskrivelse av feilen. HBC vil straks sende deg en ny micron M-sender. Send den defekte senderen til HBC. Godtar HBC garantikravet, mottar du straks en godtgjørelse for fraktkostnadene.
 

*Vær oppmerksom på at det dreier seg om en garanti som er produktspesifikk og som avviker fra de generelle garantibetingelsene. I tillegg avvises garantikravet

 • hvis senderen har bitt åpnet;
 • hvis feilen kommer av at kunden ikke har overholdt forskriftene for behandling, vedlikehold og bruksbetingelsene eller skaden åpenbart har blitt påført med vilje eller gjennom vold;
 • når radiosystemet, reservedelene (reservesender, -mottaker), reservedels-, påbygning- og tilbehørsdelen har blitt reparert eller vedlikeholdt av en bedrift som ikke har blitt skriftlig godkjent av HBC, av kunden selv eller av en servicepartner som ikke har blitt skriftlig godkjent av HBC, uavhengig om feilen har sammenheng med dette;
 • hvis det har blitt brukt reservedeler, spesielt batterier, som ikke har blitt skriftlig godkjent av HBC, og/eller det har blitt anbrakt tilleggsdeler uten skriftlig godkjenning, og/eller det har blitt gjennomført en annen teknisk modifikasjon uten uttrykkelig skriftlig godkjenning fra HBC, spesielt av en tredjepart uten autorisasjon fra HBC, uavhengig om mangelen har sammenheng med dette;
 • hvis mangelen har sammenheng med fysisk ugunstige forhold som tidvis eller kontinuerlig skader apparatet på bruksstedet eller
 • hvis mangelen har sammenheng med at man har bestilt en spesifikasjon som ikke er tillatt for bruksstedet, spesielt en radiospesifikasjon som ikke er tillatt iht. gjeldende forskrifter
 • hvis oppdragsgiverens betaling til HBC har blitt forsinket.