Arbetsområden med explosionsrisk

I mer än 40 år har vi utvecklat och tillverkat trådlösa styrningar för explosionsfarliga arbetsområden, vilket gör oss till EX-perter på området.

Petrokemi: ett typiskt användningsområde för HBC-radiostyrningar med Ex-godkännande.

Petrokemi: ett typiskt användningsområde för HBC-radiostyrningar med Ex-godkännande.

Precis styrning från ett säkert avstånd. HBC-radiosystem för explosionsfarliga arbetsområden:

Precis styrning från ett säkert avstånd. HBC-radiosystem för explosionsfarliga arbetsområden:

Radiostyrningar från HBC-radiomatic används på flertalet oljeriggar.

Radiostyrningar från HBC-radiomatic används på flertalet oljeriggar.

HBC-radiostyrningar: den perfekta lösningen för explosionsfarliga områden inom den kemiska industrin.

HBC-radiostyrningar: den perfekta lösningen för explosionsfarliga områden inom den kemiska industrin.

Radiosystem från HBC-radiomatic: säkerhet och effektivitet vid styrning av fartygskranar.

Radiosystem från HBC-radiomatic: säkerhet och effektivitet vid styrning av fartygskranar.

HBC-radiostyrningar är värdefulla hjälpredor även inom olje- och gasindustrin.

HBC-radiostyrningar är värdefulla hjälpredor även inom olje- och gasindustrin.
HBC-radiomatic Logo

Upplev HBC-radiostyrningar i praktiken!