Integritetspolicy

Dataskyddsinformation för besökare på webbplatsen www.hbc-radiomatic.com
Informationsskyldighet för datainsamling enligt art. 13,14,21 GDPR

Här nedan informerar vi dig om insamling och behandling av personuppgifter vid användning av vår webbplats. Personuppgifter är uppgifter som är relaterade till en person såsom namn, adress, telefon- och e-postadress, IP-adress och även användarbeteende osv.

 1. Den ansvariga organisationens namn och kontaktuppgifter enligt art. 4 stycke 7:
  HBC-radiomatic GmbH
  Haller Straße 45-53
  74564 Crailsheim
  Tel: 07951 / 393-0
  Fax: 07951 / 393-50
  E-post: info@radiomatic.com

 2. Kontaktuppgifter för den ansvariga organisationens personuppgiftsbiträde:
  Vårt personuppgiftsbiträde kan nås per post under:

  Firma Schmid Datenschutz
  Herr Torsten Schmid personligen
  Am Berghain 5
  73577 Ruppertshofen
  Tel: 07176 / 44 999 60
  Fax: 07176 / 44 999 59
  Per e-post: info@schmid-datenschutz.de

 3. Syftet med hanteringen av personuppgifter
  1. När du kontaktar oss via e-post eller via vårt kontaktformulär sparar vi dina meddelade uppgifter (efternamn, förnamn, firma, adress, land, e-post, telefonnummer, meddelande) och använder dem för att bearbeta ditt meddelande och ta kontakt med dig. (Rättslig grund för detta är art. 6 stycke 1 lit. a och b). Dessa data raderas så snart de inte längre behövs, eller hanteringen av dem begränsas om det föreligger lagstadgad skyldighet att spara dem.
  2. Om vår webbplats bara används - utan att du förmedlar information till oss - samlar vi bara in de personuppgifter som din webbläsare överför till vår server. Datainsamlingen är tekniskt nödvändig för att kunna visa webbsidan liksom för att säkerställa stabilitet och säkerhet. Rättslig grund för detta är art. 6 stycke 1 lit. f.

   Följande data överförs automatiskt vid användning av webbplatsen:

   • Din IP-adress
   • Datum och tid när sidan öppnades (med tidszonsskillnad mot GMT)
   • Innehållet i begäran (konkret webbplats)
   • Åtkomststatus / HTTP statuskod
   • Överförd datamängd
   • Webbplats som begäran kommer från
   • Använd webbläsare med versionsnummer och inställt språk
   • Operativsystem och i vissa fall, använt gränssnitt


   De insamlade uppgifterna sparas i 30 dagar. Därefter raderas ovanstående uppgifter.

  3. När du prenumererar på vårt e-post-nyhetsbrev eller vår kundtidskrift "inControl" sparas uppgifterna som du lämnat (e-postadress (obligatorisk uppgift, krävs för sändningen), namn, förnamn) av oss och använder dem för utskicket av nyhetsbrevet eller kundtidskriften. (Rättslig grund för detta är art. 6 stycke 1 lit. a). Dessa data raderas så snart du invänder mot att de används eller du återkallar tillåtelsen att skicka nyhetsbrevet eller kundtidskriften.

   Du kan när som helst återkalla medgivandet att skicka e-post-nyhetsbrevet genom att vända dig till oss skriftligen, per telefon, per e-post eller via avregistreringslänken i nyhetsbrevet. Kundtidskriften "inControl" kan du likaså återkalla skriftligen, per telefon eller e-post.

  4. Databehandling i samband med ansökan
   Du kan göra din ansökan online på våra webbsidor. När du använder de färdiga online-formulären eller skickar din ansökan per e-post sparar vi dina uppgifter (e-postadress, namn, förnamn, adress, telefonnummer, uppladdade ansökningshandlingar, osv.) och använder dem för ansökningsförfarandet. (Rättslig grund för detta är art. 6 stycke 1 lit. a). Dessa data raderas när ansökningsförfarandet avslutats, såvida du inte har givit oss tillåtelse att spara dem längre (upptagning i vår pool av ansökare). Om du invänder mot den fortsatta användningen av dina uppgifter innan ansökningsförfarandet avslutats, så raderas de naturligtvis omgående.

   För att få en enhetlig registrering och bearbetning av ansökardata på vår webbplats använder vi ett program från tillverkaren rexx systems GmbH, Süderstraße 75-79, 20097 Hamburg, som har vårt uppdrag att genomföra denna tjänst. De uppgifter som du fört in i ansökningsformulären överförs efter ditt medgivande till tjänsteleverantören rexx systems GmbH och sparas på deras servrar. Dina uppgifter kommer endast att användas av oss för det nämnda syftet under beaktande av dataskyddsbestämmelserna enligt GDPR. Tjänsteleverantören rexx systems GmbH som vi anlitat lämnar inte dina uppgifter vidare till tredje part. Vi har slutit ett avtal med rexx systems GmbH för att fullständigt uppfylla skyldigheterna enligt EU:s dataskyddsgrundförordning artikel 28.

   Sekretesspolicy för användning av Google Analytics
   Denna webbsida använder Google Analytics, en webbanalystjänst från Google Inc. ("Google"). Google Analytics använder så kallade "cookies", textfiler som sparas på din dator och möjliggör en analys av din användningen av webbsidan. Information som skapas av cookies genom att du utnyttjar denna webbplats överförs i regel av Google till en Google-server i USA och sparas där. Om IP-anonymiseringen av den här webbplatsen aktiveras så kortas först din IP-adress av Google inom EU:s medlemsstater eller i andra fördragsstater inom det europeiska samarbetsområdet. Endast i undantagsfall överförs den fullständiga IP-adressen av Google-server till USA och förkortas där. På uppdrag av operatören av denna hemsida, kommer Google att använda denna information för att utvärdera din användning av webbplatsen, sammanställa rapporter av aktiviteter på webbplatsen och tillhandahålla andra tjänster som rör användningen av hemsidan och Internet till webbplatsens operatör. Den inom ramen för Google Analytics från din webbläsare överförda IP-adressen kommer inte att sammanställas med annan information från Google. Du kan förhindra att cookies sparas genom en inställning i programmet för din webbläsare; vi vill då göra dig uppmärksam på att du i så fall kanske inte kan utnyttja alla funktioner på den här webbsidan fullt ut.

   Du kan dessutom förhindra att data som genereras av cookien genom din användning av webbsidan (inklusive. din IP-adress) skickas till Google liksom att de behandlas av Google genom att ladda ner och installera den webbläsarplugin som finns i länken: (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de).

   I stället för att ladda ner denna webbläsarplugin kan man sätta en opt-out-cookie <a href=“javascript:gaOptout()“>Inaktivera Google Analytics</a> för att förhindra framtida registrering av dina uppgifter på vår webbplats. Om din webbläsare är konfigurerad så att cookies inte sparas, måste du sätta opt-out-cookien igen när webbläsaren startas om.

   Närmare information om användarvillkoren och dataskydd finns under
   https://www.google.com/analytics/terms/de.html
   https://www.google.de/intl/de/policies/

   Vi vill upplysa dig om att vi på våra webbsidor har kompletterat Google-analytics-code med funktionen "anonymizeIp" för att säkerställa den så kallade IP-maskeringen (anonymiserad registrering av IP-adressen). Dessutom har vi slutit ett avtal med Google för att fullständigt uppfylla skyldigheterna enligt EU:s dataskyddsgrundförordning artikel 28.

   Sekretesspolicy för användning av YouTube i förbättrat sekretessläge
   Vi anlitar YouTube för att ansluta videor. Videorna integrerades då i det förbättrade sekretessläget. Liksom de flesta webbplatser använder YouTube cookies för att samla information om besökarna på sin hemsida. YouTube använder informationen bland annat till att upprätta videostatistik för att undvika bedrägerier och för att förbättra användarvänligheten. Detta leder även till anslutning till nätverket Google DoubleClick. Om du startar videon kan det utlösa ytterligare databehandling. Detta kan vi inte påverka.

   Mer information om sekretess på YouTube finns i deras integritetspolicy på: http://www.youtube.com/t/privacy_at_youtube

   Sekretesspolicy för användning av Google Maps
   På denna webbplats används tjänsten Google Maps som drivs av Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. för att visa kartor och vägbeskrivningar. Genom att använda erbjudandet godkänner användaren behandlingen av de uppgifter som samlas in om honom av Google, dess representanter eller tredje part. Användningsvillkoren finns på leverantörens sidor. https://policies.google.com/privacy?hl=de

   Cookies
   Vi använder så kallade cookies (kakor) på olika ställen på våra webbplatser. Det är små textfiler som din webbläsare sparar på din dator eller mobil. Tack vare cookies kan vi underlätta ditt besök på våra webbplatser och anpassa dem efter dina behov. Naturligtvis kan du förhindra att cookies används eller sparas. Men om du inte accepterar cookies kan det leda till funktionsbegränsningar av våra erbjudanden. Mer information om hur man spärrar cookies finns hos din webbläsartillverkare. Här finns informationen för de vanligaste pc-webbläsarna:

   Internet Explorer:
   https://support.microsoft.com/de-de/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

   Mozilla Firefox:
   https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-informationen-websites-auf-ihrem-computer?redirectlocale=en-US&redirectslug=Cookies

   Google Chrome:
   https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=sv

   Safari:
   https://support.apple.com/et-ee/guide/safari/sfri11471/mac

   Opera:
   http://blogs.opera.com/germany/2016/03/cookies-aktivieren-opera/

 4. Mottagare av personuppgifter
  Inom företaget HBC-radiomatic GmbH lämnas dina personuppgifter till de affärsområden som behöver dem för att uppfylla våra skyldigheter enligt avtalet och lagen.

  Ibland använder vi externa tjänsteleverantörer (t.ex. IT-företag, webbhotell, osv.) för att behandla dina uppgifter. Företagen som fått uppdragen har valts ut noga av oss och är bundna av våra anvisningar och kontrolleras ofta av oss.

  Vidare har offentliga myndigheter rätt att överföra uppgifter om det föreligger en lagstadgad skyldighet eller uppmaning av myndighet.

  Övriga mottagare får endast dina personuppgifter om du aktivt har godkänt att de överförs.

 5. Dataöverföring till tredje land
  Data överförs inte till tredje land.

 6. Datalagringens varaktighet
  De data som vi fått när kontakten togs (e-post, uppgifter från kontakt- och ansökningsformulären) raderas så snart de inte längre behövs, eller hanteringen av dem begränsas om det föreligger lagstadgade skyldighet att spara dem.

  De data som vi fått vid din online- eller e-postansökan raderas när ansökningsförfarandet avslutats om ansökan avslagits (bortfall av anledningen att spara) såvida det inte finns laglig skyldighet att spara uppgifterna en tid. Enligt §15 stycke 4 i AGG (Allmänna likabehandlingslagen) bevarar vi ansökningshandlingarna i 2 månader efter att ansökningsförfarandet avslutats. Därefter raderas ansökningsuppgifterna omedelbart.

  Om du har givit oss tillåtelse till långtidslagring av dina ansökningsuppgifter (t.ex. om dina data tas upp i en ansökarpool) så raderas uppgifterna senast efter 24 månader.

  Automatiskt överförda data (se punkt 3 b.) sparas i 30 dagar. Därefter raderas data.

 7. Dina rättigheter
  Du har följande rättigheter gentemot oss beträffande dina personuppgifter:

  • Rätt till information
  • Rätt till rättelse eller radering
  • Rätt till begränsning av behandling
  • Rätt att invända mot behandlingen
  • Rätt till dataportabilitet


  Vänligen kontakta oss för att hävda dina rättigheter:

  HBC-radiomatic GmbH
  Haller Straße 45-53
  74564 Crailsheim
  Tel: 07951 / 393-0
  Fax: 07951 / 393-50
  E-post: info@radiomatic.com

 8. Invändning mot eller återkallande av bearbetningen av dina uppgifter
  Om du har givit ett medgivande att bearbeta dina data, kan du när som helst återkalla det. Ett sådant återkallande påverkar tillförlitligheten i hanteringen av dina personuppgifter efter att du har meddelat oss det.

  Såvitt vi baserar bearbetningen av dina personuppgifter på intresseavvägning, kan du göra invändningar mot bearbetningen. Det är fallet när bearbetningen inte i särskilt behövs för att uppfylla ett avtal med dig, som t.ex. vid besök på vår webbplats. När du gör en sådan invändning ber vi dig förklara varför vi inte borde ha behandlat dina personuppgifter så som skett. Om vi får en förklarad invändning kontrollerar vi sakläget och avbryter databehandlingen, anpassar den eller förklarar våra tvingande legitima skäl att fortsätta behandlingen av dem.

  Självklart kan du när som helst invända mot bearbetning av dina personuppgifter för reklamändamål och dataanalys. Dina invändningar mot reklam kan du framföra till oss via följande kontaktuppgifter:

  HBC-radiomatic GmbH
  Haller Straße 45-53
  74564 Crailsheim
  Tel: 07951 / 393-0
  Fax: 07951 / 393-50
  E-post: info@radiomatic.com

 9. Rätt att överklaga
  Du har rätt att lämna in klagomål till en datatillsynsmyndighet beträffande vår behandling av dina personuppgifter.

 10. Skyldighet att tillhandahålla data
  I samband med ett affärsförhållande, men även vid initiering och avveckling, måste du tillhandahålla de personuppgifter som krävs för detta och / eller som vi enligt lag är skyldiga att inhämta. Om vi inte får det medgivandet kan vi inte ingå något avtal. (Rättslig risk)

 11. Automatisk beslutsfattande inklusive profilering
  Något automatiskt beslutsfattande och / eller profilering sker inte hos HBC-radiomatic GmbH.