Våra värderingar.

Tillförlitlig ledstjärna i mer än 70 år.

Våra värderingar. 
Tillförlitlig ledstjärna i mer än 70 år.
Förstklassig kvalité från vår egen produktion
Förstklassig kvalité från vår egen produktion
Innovationer som sätter standarder
Innovationer som sätter standarder
Kontinuitet och tillförlitlighet
Kontinuitet och tillförlitlighet

För att vi ska kunna möta våra kunders höga krav sker utveckling, konstruktion och tillverkning av våra produkter i Tyskland. Här skapas vårt varumärke: förstklassig kvalité ”made by HBC”.

Omkring 90 procent av alla komponenter som är i våra radiosystem utvecklar och producerar vi själva i Crailsheim. Varför gör vi detta? För att det är vad vi kan bäst, 70 års erfarenhet och hög kompetens inom radioteknikområdet.

Våra medarbetares kunskaper är ett viktigt kapital. Vi främjar dessa kunskaper genom att erbjuda utbildning för vår personal och yrkesutbildning för unga människor. Varje år får omkring 40 lärlingar och praktikanter uppleva vad som gör HBC-kvaliteten så unik.

HBC-manöverspaken. Oförstörbar kvalité.
Kapsling i plast från HBC: robusta och hållbara
HBC-radiomoduler: tillförlitliga och effektiva

Vi investerar kontinuerligt i utvecklingen av våra produkter. Med smarta idéer och vägledande tekniker har vi i flera årtionden satt standarden för branschen. Samtidigt baserar vi våra utvecklingar från våra kunders behov, vilket ger oss en avgörande fördel gentemot konkurrenterna. Oavsett om det gäller säkerhet, komfort eller kostnadseffektivitet: med HBC ligger du alltid steget före på marknaden!

Imponerande exempel på milstolpar ”made by HBC”:

Portafon 6: Den första radiotelefonapparaten i Tyskland efter andra världskriget.
Den första HBC-radiostyrningen för explosionsfarliga arbetsområden år 1975.
Den första sändaren i spectrum-serien. HBC-klassikern för kran- och maskinstyrning från 1986.
Radiostyrning med handrörelser med pilot.

Ansvarsfulla och långsiktiga relationer skapar förtroende. Som familjeföretag fäster vi därför stor vikt vid starka partnerskap. Med våra kunder, som sätter sin tillit på våra produkter. Med våra leverantörer, som uppskattar vår tillförlitlighet. Med vår personal, som är grunden för vår kontinuitet. Det gör att vi kan säkerställa ett framgångsrikt samarbete på längre sikt och en kontinuerlig utveckling av vårt företag.

Yrkesutbildning hos HBC. Beprövad i 70 år.
Vi står till din tjänst. Personligt och tillförlitligt.
Med sikte på framtiden. Vår produktionsanläggning i Crailsheim.