Li-ion-tekniken.

Förstklassig prestanda.

Li-ion-tekniken.
Förstklassig prestanda.
Fördelar

Utbytbara Li-ion-batterier från HBC-radiomatic säkerställer förstklassig prestanda. I förhållande till den lagrade energitätheten är de särskilt lätta, tuffa och hållbara. Dessutom erbjuder de betydligt högre effekt och går snabbare att ladda än äldre batterityper.

Batterikapacitet och laddningscykler

Batterikapaciteten (= mängden lagringsbar elektrisk laddning) och batteriladdningen

(= faktiskt lagrad elektrisk laddning) påverkas av batteriets ålder och omgivningstemperaturen. Vid temperaturer under -20 °C eller över +70 °C står lite kapacitet till förfogande.

Våra Li-ion-batterier arbetar i laddningscykler. En laddningscykel är fullbordad när en komplett laddningsmängd, som motsvarar 100 % av batterikapaciteten, är förbrukad. Precis som med smarttelefoner fullbordas en laddningscykel i regel inte på en gång utan stegvis. En laddningscykel avbryts heller inte om laddning genomförs under tiden.

Exempel: Under en arbetsdag förbrukar användaren en laddningsmängd som motsvarar 65 % av batterikapaciteten. Därefter laddar användaren batteriet igen. Nästa dag förbrukar användaren en laddningsmängd som motsvarar 35 % av batterikapaciteten. Därmed är laddningscykeln fullbordad.

När li-jon-batterier används på avsett sätt räcker de i ca 500 laddningscykler. Även efter denna period går det utmärkt att använda batterierna med något mindre kapacitet.

Laddning av Li-ion-batterier

Viktig information om säker laddning av li-jon-batterier.

 • Batterierna får endast laddas i tillhörande HBC-laddare.
 • Ladda batterierna i en omgivningstemperatur på 0–45 °C.
 • Ladda alltid batterierna fullständigt före driftsättning. Det säkerställer att batterierna har sin fullständiga kapacitet vid driftsättningen.
 • Innan du laddar enheter med integrerat batteri ska du ta ut dem ur transportväskor eller fodral för att undvika överhettning.
Förvaring

Beakta följande viktiga punkter gällande förvaring av utbytbara Li-ion-batterier:

 • Ladda alltid batterierna fullständigt före driftsättning. Det säkerställer att batterierna har sin fullständiga kapacitet vid driftsättningen.
 • Vid lagring av Li-ion-batterier är en laddningsstatus på 30–50 % optimal. Om batteriet är tomt uppnås denna nivå efter en laddningstid på ca 1 timme.
 • Efter en längre tids lagring förlorar Li-ion-batterier en del av sin kapacitet, och denna kan inte återställas.
 • Ladda därefter upp Li-ion-batterierna senast efter tre månaders lagring.
Tips för användning av batterier

Li-ion-batterier från HBC-radiomatic utmärker sig genom hög prestanda och lång livslängd. För att du ska kunna utnyttja dessa fördelar så länge som möjligt bör du beakta informationen nedan.

 • Håll dig inom de angivna temperaturområdena när du använder, laddar eller lagrar dina Li-ion-batterier. Användning, laddning och lagring i extrema temperaturen utanför specifikationerna kan påverka batteriernas kapacitet negativt.
 • Ladda din Li-ion-batterier i god tid och undvik att de laddas ur helt. Våra batterier är utrustade med intelligenta skyddsfunktioner som förhindrar djupurladdning.
 • Lagra aldrig dina Li-ion-batterier i urladdat tillstånd. Vid lagring av Li-ion-batterier är en laddningsstatus på 30–50 % optimal. Om batteriet är tomt uppnås denna nivå efter en laddningstid på ca 1 timme.
Transport

Beakta de regler för transport och leverans av Li-ion-batterier som gäller i ditt land. Vi levererar alla HBC-batterier med Li-ion-teknik i lämplig förpackning med alla nödvändiga dokument och säkerhetsanvisningar.

Disposition

Alla uppladdningsbara batterier har endast ett begränsat antal laddningscykler. Beakta alltid de regler för disposition av Li-ion-batterier som gäller i ditt land. Du kan även lämna in batterierna till din HBC-handlare. Kontakta oss för mer information.