Rättsliga upplysningar.

Anvisningar för kassering av HBC-batterier.

Anvisningar för kassering av HBC-batterier

 

 

Symbolen den "överkorsade soptunnan" betyder att du enligt lag är skyldig att lämna de märkta produkterna separat från osorterat hushållsavfall.

De får inte lämnas i vanligt hushållsavfall eller i den gula tunnan i Tyskland.

De ska lämnas på anvisad plats för insamling av batterier.

Din HBC-kontaktperson tar gärna ansvaret för kasseringen.

 

Kasta absolut inte batterier i naturen eller på andra ställen där de inte hör hemma.

 

Batterier kan innehålla kemiska ämnen som är farliga både för miljön och hälsan för människor och djur.

Var särskilt försiktig med litiumhaltiga batterier som kan självantända och orsaka bränder om de hanteras felaktigt.

 

Batterier som ingår i el-apparater och som kan tas ut utan att förstöras måste lämnas separat från apparaten.