Frekvenshantering

Intelligenta funktioner som underlättar arbetet.

Frekvenshantering
Intelligenta funktioner som underlättar arbetet.
Varför frekvenshantering?
Delautomatisk metod
Helautomatisk metod

På många arbetsplatser använder man numera ett stort antal radiostyrningar samtidigt – till exempel på stora byggarbetsplatser eller i industrihallar.

Sådana situationer utgör en utmaning för användningen av trådlösa maskinstyrningar. När flera radiosystem arbetar på samma radiokanal kan det leda till frekvenskonflikter och till en automatisk frånslagning av styrningen.

Om användarantalet och avdelningen är bekant, t.ex. i en industrilokal, kan man ta itu med denna utmaning genom att samordna de frekvenser som används. Man måste till exempel ta hänsyn till avdelningsförhållandena, de nödvändiga räckvidderna och antalet tillgängliga kanaler.

För arbetssituationer där man inte känner till antal användare och avdelningsdelning, t. ex. stora byggarbetsplatser med ständigt växlande maskiner, erbjuder HBC-radiomatic intelligenta metoder för frekvenshantering.

radiomatic® AFS (Automatic Frequency Selection)

radiomatic® AFS står för Automatic Frequency Selection.

Dina fördelar:

 • Det enda användaren behöver göra för att växla frekvens är att kort slå till och från sändaren. Radiosystemet hittar då en annan ledig kanal.
 • Det gör funktionen både snabb och bekväm.

Så här funkar det:

 • När sändaren slås på kontrollera systemet om den senast använda radiokanalen är ledig.
 • Om kanalen är upptagen växlar radiosystemet automatiskt till en annan ledig kanal
 • Om det uppstår frekvenskonflikter vid ett senare tillfälle slår användaren helt enkelt på och till sändaren.
 • radiomatic® AFS börjar då genast söka efter en ledig radiokanal.
2,4 GHz-teknik.

2,4-GHz-tekniken erbjuder en helautomatisk frekvenshantering.

Dina fördelar:

 • Det krävs ingen frekvensplanering med andra radioanvändare.
 • Användaren kan arbeta utan avbrott även i områden med många radioanvänvändare. Det sparar värdefull tid.
 • Teknologin är godkänd över nästan hela världen. Det underlättar lagerhållningen eftersom man i många fall kan använda en enda 2,4-GHz-modul istället för olika landspecifika högfrekventa moduler.
 • I de länder där HBC-radiosystem är tillåtna är 2,4-GHz-tekniken registrerings- och kostnadsfri. Det sparar både tid och arbete.

Så här funkar det:

 • Frekvenshanteringen är integrerad i radiosystemet och arbetar helautomatiskt.
DECT

DECT står för Digital Enhanced Cordless Telecommunications och erbjuder helautomatisk frekvenshantering.

Dina fördelar:

 • Det krävs ingen frekvensplanering med andra radioanvändare.
 • Användaren kan arbeta utan avbrott även i områden med många radioanvändare. Det sparar värdefull tid.

Så här funkar det:

 • Tekniken arbetar på ett exklusivt frekvensband på 1880–1900 MHz.
 • Frekvenshanteringen sker helautomatiskt.
radiomatic® AFM

radiomatic® AFM sår för Automatic Frequency Management och är den första automatiska frekvenshanteringen från HBC-radiomatic.

Dina fördelar:

 • Det krävs ingen frekvensplanerare med andra radioanvändare.
 • Den kraftfulla metoden gör att användaren kan arbeta helt ostört även inom särskilt långa avstånd.

Så här funkar det:

 • Systemet använder sig av en innovativ teknik för att kontinuerligt söka efter lediga radiokanaler.
 • Om den aktuella radiokanalen tas upp av ett annat radiosystem växlar funktionen automatiskt till en annan ledig­ radiokanal på bråkdelen av en sekund.