Förval av löpvagn/lyftdon

Effektivitet och säkerhet för kranar med två löpvagnar.

Förval av löpvagn/lyftdon <p>Effektivitet och säkerhet för kranar med två löpvagnar.</p>

Den här funktionen används för kranar med två löpvagnar för att välja en av dem eller ansluta båda för simultandrift.

Dina fördelar:

  • Om bärkraften från ett lyftdon inte räcker till för lasten, kan användaren koppla inte ytterligare ett lyftdon med fjärrstyrningen.
  • Båda lyftdonen kan användas för en säker transport för skrymmande laster.

Förval med brytare/knapp – så fungerar det:

  • Önskade löpvagnar/lyftdon väljs bekvämt med en vridbrytare eller en omkopplare.
  • Med hjälp av manöverelementets position eller lysdioderna har kranföraren full kontroll över vilka löpvagnar som just används.

Förval med manöverspak – så fungerar det:

  • I detta fall används manöverspaken för att välja löpvagnarna.
  • Kranföraren aktiverar först funktionen ”Förval av löpvagn med manöverspak” på styrningen.
  • Förvalsfunktionen befinner sig nu i tvärriktningen på manöverspaken för löpvagnen.
  • Genom att föra spaken åt höger eller vänster väljer man respektive löpvagn.
  • För att styra de båda löpvagnarna samtidigt ska manöverspaken lämnas i mittläget.

Tillbaka