Förval av löpvagn/lyftmaskineri

Effektivitet och säkerhet för kranar med 2 löpvagnar.

Förval av löpvagn/lyftmaskineri <p>Effektivitet och säkerhet för kranar med 2 löpvagnar.</p>

Den här funktionen gör att operatören kan väja en enda löpvagn vid kranar med 2 löpvagnar eller ansluta båda löpvagnarna för simultandrift.

Dina fördelar:

  • Om kapaciteten hos ett enstaka lyftmaskineri inte räcker till en last kan kranföraren via radiostyrning få stöd av det andra lyftmaskineriet.
  • Skrymmande laster kan också transporteras säkert med hjälp av fastsättning på båda lyftmaskinerierna.

Förval via brytare/knapp – så här fungerar det:

  • Önskade löpvagnar/lyftmaskinerier väljs bekvämt via en vridströmbrytare eller väljarknapp.
  • Genom manöverelementets läge eller via LED-lampor har kranföraren hela tiden överblick över vilka löpvagnar som har valts.

Förval via manöverspak – så här fungerar det:

  • Här väljs löpvagnarna via manöverspak.
  • Kranföraren aktiverar först funktionen ”Löpvagnsval via manöverspak” på styrningen.
  • Förvalsfunktionen finns nu i lyftmaskineri-manöverspakens tvärriktning.
  • Genom styrutslag på manöverspaken åt vänster eller höger väljer han ut löpvagnen.
  • Vid samtidig styrning av båda löpvagnarna lämnas manöverspaken i mittpositionen.

Tillbaka